Vlada Kantona Sarajevo: Nabavka pet aparata za hemodijalizu

Vlada Kantona Sarajevo je, na prijedlog Ministarstva zdravstva i Udruženja dijaliznih i transplantiranih pacijenata, na današnjoj sjednici odobrila 150.000 KM za nabavku pet uređaja za hemodijalizu za Kliniku za hemodijalizu KCUS.

Ova Klinika predstavlja najveći dijalizni centar u Bosni i Hercegovini, na hroničnom dijaliznom tretmanu ima 320 pacijenata, a oko 90 posto njih su osiguranici u Kantonu Sarajevo.

Kako je istaknuto, ova Klinika posljednjih godina radi u četiri smjene zbog čega su aparati u kontinuiranoj funkciji po 20 sati dnevno. Vijek trajanja aparata iznosi pet godina ili 25.000 radnih sati. Od ukupno 53 aparata koja su trenutno u funkciji, samo je 11 aparata još uvijek u vijeku trajanja, dok svi ostali zbog pređenog fonda sati trebaju biti zamijenjeni.

Zbog takvog stanja, Komisija za dijalizu pri Zavodu zdravstvenog osiguranja FBiH konstatovala je da zbog dotrajalosti aparata za dijalizu postoji vrlo vjerovatna mogućnost da se dovede u pitanje uredno pružanje usluga dijalize, ako se ne počne nabavljati nova oprema. Obzirom da je federalni Fond solidarnosti isključivo nadležan samo za nabavku potrošnog materijala i prevoz za dijalizu, upućen je apel da se na svim razinama osnivača dijaliznih centara poduzmu adekvatne mjere u cilju zanavljanja aparata, kako bi se pacijentima omogućilo pružanje ove usluge.

Okvirna vrijednost jednog aparata za hemodijalizu iznosi 30.000 KM, a potrebna sredstva od 150.000 KM obezbijeđena su sa tekuće rezerve Kantona  Sarajevo. Zbog svih navedenih okolnosti, Ministarstvo finansija je u skladu sa Odlukom o kriterijima za raspodjelu sredstava iz tekuće rezerve KS predložilo, a Vlada odobrila potrebna sredstva za nabavku ovih hemodijaliznih aparata.