Vlada Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo imenovala Ismeta Gavrankapetanovića i Belmu Kapo za v.d. predstavnike Kantona Sarajevo u UO KCUS-a

Na današnjoj 34. sjednici, Vlada Kantona Sarajevo je donijela Rješenje o imenovanju Ismeta Gavrankapetanovića i Belme Kapo na mjesta vršilaca dužnosti predstavnika Kantona Sarajevo u Upravnom odboru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Prethodno je Vlada donijela rješenje o razrješenju ranijih članova ovog upravljačkog tijela KCUS-a.

Konačno razrješenje i imenovanje navedenih predstavnika Kantona Sarajevo u UO KCUS-a u nadležnosti je Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a kojoj će ovaj prijedlog na usvajanje službeno dostaviti Federalno ministarstvo zdravstva.