Vlada Kantona Sarajevo donijela Odluku o zaduženju Kantona Sarajevo putem emisije obveznica

Na današnjoj sjednici Vlada Kantona Sarajevo donijela je Odluku o zaduženju Kantona putem emisije obveznica Kantona, s ciljem prikupljanja sredstava za finansiranje dijela kapitalnih projekata i budžetskog deficita u iznosu do 6,4 miliona KM.

Emisija obveznica će se izvršiti javnom ponudom putem aukcije na berzi.

Ovom odlukom se stvaraju uslovi i definiraju pravila za emisiju obveznica Kantona Sarajevo, koje će se emitirati radi prikupljanja sredstava za finansiranje dijela kapitalnih projekata i deficita Budžeta Kantona Sarajevo.

Ministar finansija KS Jasmin Halebić je istakao opredjeljenje Kantona Sarajevo da domaće zaduženje, planirano u ovogodišnjem budžetu, bude realizovano emisijom obveznica, umjesto komercijalnim zaduživanjem, kako je to do sada bio slučaj.

Razlog za to je nastojanje za ostvarivanjem povoljnijih uslova za zaduženje i smanjenje troškova u Budžetu po ovom osnovu. Od planiranog ukupnog zaduženja od 40 miliona KM, 80 posto se odnosi na finansiranje kapitalnih projekata resornih ministarstava, a oko 20 posto za finansiranje dijela budžetskog deficita. Planirane su ukupno četiri emisije do kraja mjeseca oktobra. Ova prva u iznosu od 6,4 miliona KM realizovat će se krajem juna, a preostale od šest, 15,08 i 13 miliona KM nakon toga.

Emisija obveznica kao način zaduživanja, prikupljanja potrebnih finansijskih sredstava, odabran je nakon analiza provedenih u Ministarstvu finansija, pri čemu je konstatovano da je zaduživanje na tržištu vrijednosnih papira povoljnije zbog mogućnosti postizanja manje kamatne stope, u odnosu na dugoročno kreditno zaduženje.