Vlada Kantona Sarajevo

Vijeće mladih KS posebno zahvalno Vladi KS na dobroj saradnji i dodijeli prostora za rad

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić, ministar kulture i sporta KS Kenan Alikadić i ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Anis Krivić razgovarali su danas sa predstavnicima Vijeća mladih KS, koji su se, ovom prilikom, zahvalili Vladi, prvenstveno na prostoru koji im je dodijelila, ali i na dobroj saradnji koji su ostvarili tokom njenog prethodnog mandata.

Na sastanku su od Vlade KS zatražili dodatnu podršku za opremanje prostora, kako namještajem tako i informatičkom opremom, što su im predstavnici Vlade obećali osigurati.

Ovim povodom, bilo je riječi i o sistemskom i trajnom rješenju finansiranja djelovanja i rada ovog vijeća, odnosno o potrebi da budu uvršteni u budžet KS, kao njegovi stalni korisnici.

Tokom sastanka predstavnici mladih Kantona Sarajevo upoznali su premijera i ministre sa problemima s kojima se susreću, posebno kada je riječ o provođenju i osiguranju prava iz Zakona o dopunskim pravima boraca, jer sva djeca koja su pomenutim zakonom obuhvaćena imaju pravo na besplatno školovanje.

Vijeće mladih KS najavilo je da će do kraja godine održati svoju skupštinu, te su zamolili predstavnike Vlade da im osigura prostor za rad, kao i da oni budu prisutni ovoj skupštini.

Predstavnici Vlade KS su se zahvalili Vijeću mladih KS na saradnji s nadom da će se ona nastaviti i u buduće.