Vanredna sjednica Vlade Kantona Sarajevo: Utvrđen Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo za ovu godinu

Vlada Kantona Sarajevo (KS) je danas održala 120. vanrednu sjednicu na kojoj je, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Službe za zapošljavanje KS, utvrdila Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo za tekuću godinu. Za njegovu primjenu osigurana su finansijska sredstva u iznosu od iznosu od 3.258.376 KM.

U okviru realizacije pomenutog programa mjera planirana je provedba sedam ciljanih programa.

Prvi od njih je Program javnih radova koji će se implementirati sredstvima u iznosu od 551.648,04 KM za upošljavanje na dva mjeseca 386 nezaposlenih osoba.

Zatim će biti proveden i Program sufinansiranja samozapošljavanja osoba do 35 godina života sredstvima u iznosu od 1.350.000 KM za angažman 150 nezaposlenih osoba iz ove ciljne skupine, a bit će realizovan kroz njihovo samozapošljavanje, odnosno pokretanjem samostalne djelatnosti.

Ove godine bit će realiziran Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme, ali ovaj put kod poslodavaca sa većinskim privatnim vlasništvom sa sredstvima od 408.000 KM za 80 pripravnika, i to: 40 sa VSS i VŠS i 40 sa SSS i KV stručnom spremom. Služba za zapošljavanje će poslodavcima koji budu obuhvaćeni ovim programom, mjesečno, i to: 12 mjeseci za VSS i VŠS i šest mjeseci za SSS i KV stručnu spremu refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 600 KM za VSS i VŠS i 500 KM za SSS i KV stručnu spremu, po pripravniku. Navedena sredstva namijenjena su za isplatu minimalne neto plaće u iznosu od 600 KM za VSS i VŠS i 500 KM za SSS i KV stručnu spremu, po pripravniku. Uplata zakonom propisanih poreza i doprinosa na navedenu minimalnu neto plaću i svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca.

Kao nova mjera bit će realiziran i Program sufinansiranja samozapošljavanja „Trgovac pojedinac“ sredstvima od 600.000 KM za upošljavanje 250 nezaposlenih osoba. I ovaj program će se realizovati samozapošljavanjem nezaposlenih osoba, odnosno dobivanjem odobrenja za obavljanje trgovine na malo ličnim radom na tržnicama ili pijacama kao trgovac pojedinac ili dobivanjem odobrenja za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili obrta sa plasmanom vlastitih proizvoda. Služba će licima koja budu obuhvaćena ovim programom, mjesečno, u trajanju od 12 mjeseci, refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 200 KM za uplatu dijela zakonom propisanih poreza i doprinosa.

Bit će provedeni i Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca sredstvima od 246.000 KM za najmanje 82 nezaposlene osobe, a finansirat će se i rad Kluba za traženje posla sredstvima od 12.000 KM za 1.000 nezaposlenih osoba te aktivnosti Službe za zapošljavanje u zajedničkim projektima koji će biti provedeni u ovoj godini i to finansijskim sredstvima u iznosu od 90.727,96 KM.

Nakon prijedloga ministrice zdravstva Zilhe Ademaj i ministra za boračka pitanja Muharema Fiše, ministrica za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Amela Dautbegović je najavila i pripremu izmjena i dopuna ovogodišnjeg programa mjera za podsticaj zapošljavanja u koji će biti uvršteno provođenje programa upošljavanja pripravnika i u javnom sektoru, te programa kojim će se riješiti pitanje nedostatka radnog staža za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo.

Na ovoj sjednici usvojeni su programi rada sa finansijskim planovima za ovu godinu za sedam ustanova iz oblasti socijalne zaštite te Program rada Službe za zapošljavanje KS, a koji su nakon usvajanja upućeni zastupnicima Skupštine KS na razmatranje i usvajanje.