Vlada Kantona Sarajevo

Usvojena Analiza stanja pojave poplava na području Kantona Sarajevo sa prijedlogom mjera za rješavanje problema poplava

Skupština Kantona Sarajevo je danas, nakon održavanja XI radne sjednice, održala i Tematsku sjednicu na kojoj je razmatrana Analiza stanja pojave poplava na području Kantona Sarajevo sa prijedlogom mjera za rješavanje problema poplava.

Materijal za ovu sjednicu je sadržavao analizu sa 18 mjera koje je predložila Kantonalna uprava civilne zaštite KS. Zastupnici su jednoglasno podržali pomenutu analizu sa mjerama, čiji se detaljan sadržaj nalazi na linku: https://skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/analiza_pojave_poplava_ks.pdf

Inače, današnja sjednica je organizirana na zahtjev Kolegija Skupštine Kantona Sarajevo koji je na sjednici održanoj u februaru ove godine razmatrao stanje na području Kantona Sarajevo uzrokovano poplavama te donio Zaključak kojim je, između ostalog, zadužena Vlada Kantona Sarajevo da u Program rada Vlade za 2019. godinu uvrsti Tematsku sjednicu iz ove oblasti.

U skladu sa navedenim Zaključkom, Vlada Kantona Sarajevo je u svoj Program rada, kao i u prijedlog Programa rada Skupštine KS za 2019. godinu uvrstila Tematsku sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo o navedenoj temi.