Usvojen Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja KS u iznosu od 409.409.100 KM

U nastavku četvrte radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo zastupnici su danas usvojili drugi najvažniji finansijski dokument za 2019. godinu, Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja KS u iznosu od 409.409.100 KM, kao i Odluku o izvršavanju ovog finansijskog plana.

Kako je istaknuto tokom rasprave, usvajanje je bilo nužno da se ne bi usporili procesi ali su moguće i izmjene Plana u rebalansu. Također je naglašeno da se u prvi plan mora staviti zdravlje građana, da poslovanje Zavoda mora biti transparentno te da pojedini nivoi zdravstvene zaštite ne smiju biti favorizirani u odnosu na druge kada je riječ o finansiranju.

Nakon kraće rasprave, zastupnici su usvojili i Prijedlog autentičnog tumačenja člana 47. Zakona o unutrašnjim poslovima KS Zakonodavno-pravne komisije, iniciran od Nezavisnog odbora Skupštine KS. Kako je navedeno u inicijativi, autentično tumačenje je bilo neophodno zbog mogućnosti različitog tumačenja, odnosno intrepretiranja, dva stava ovog člana koje može rezultirati njihovom kolizijom. Prema ovom usvojenom tumačenju, Nezavisni odbor ima pravo pristupa, a samim time i obrade ličnih i tajnih podataka za koje smatra da su neophodne za ocjenu rada policijskog komesara, uz obavezu da iste obrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Zakonom o zaštiti tajnih podataka.

Također, usvojena je i Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Kantona Sarajevo. Za predsjednika je imenovan predsjedavajući Skupštine Elmedin Konaković, za njegovog zamjenika imenovana je zastupnica Amra Junuzović-Kaljić, a za članove su imenovani dopredsjedavajuća Skupštine Smiljana Viteškić i zastupnici Segmedina Srna-Bajramović, Sead Milavica, Zvonko Marić i Elvis Vreto.

Prihvaćena je i Odluka o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo, kao i Odluka o imenovanju Etičkog vijeća Skupštine Kantona Sarajevo. Etičko  vijeće prati i nadzire ponašanje izabranih zvaničnika, analizira primjenu Kodeksa, njegovo kršenje, vrši postupak provjere i predlaže sankcije i mjere ukoliko se ustanovi da je došlo do povrede odredbi Kodeksa, te obavještava javnost o svom radu. U Etičko vijeće su imenovani zastupnici Jasmina Bišćević-Tokić, Samir Suljević, Vildana Bešlija, Jasna Duraković, Amra Junuzović-Kaljić, Senad Hasanović i Elvedin Okerić. Oni će na svojoj prvoj sjednici birati predsjednika Vijeća.

Zastupnici su usvojili i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ a zbog, kako je obrazložio premijer Edin Forto, ”potrebe tehničkog premještanja ove ustanove iz resora obrazovanja  u resor privrede kako bi ovaj centar mogao biti podrška firmama u Federaciji BiH”.