Vlada Kantona Sarajevo

Uručena najveća priznanja KS-a: Povelja počasni građanin Kantona pripala Mehmetu Eminu Birpinaru, plakete Avdi Husejnoviću, Safetu Plakalu i Fondu KS-a za izgradnju stanova boračkoj populaciji i prognanim osobama

Na Svečanoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, koja je održana sinoć u okviru manifestacije "Dani Kantona Sarajevo", uručena su najveća priznanja Kantona Sarajevo.

Otvarajući sjednicu, predsjedavajući Skupštine KS-a Sejo Bukva rekao je da manifestacija "Dani Kantona Sarajevo" počinje 2. maja, jer je na taj datum 1992. počela opsada Sarajeva, a završava 9. maja jer se tada obilježava Dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu.

"Kao mjesto prožimanja svjetskih kultura, običaja i religija, i u prvom i u drugom naletu fašizma Sarajevo se obranilo tolerancijaom i hrabrošću svojih sinova i kćeri, od kojih su mnogi dali živote braneći sarajevski način života. Sa ovog mjesta vam poručujem da će Sarajevo takvo i ostati", iistakao je Bukva.

Povelja  "Počasni građanin Kantona Sarajevo" dodijeljena je profesoru Mehmetu Eminu Birpinaru iz turskog grada Konye, koji je porijeklom iz Travnika, za izuzetne zasluge i doprinos u pružanju pomoći djeci KS-a te unapređenju međunarodne saradnje i razvijanju međunarodnih odnosa na načelima demokratičnosti, solidarnosti i humanosti.

On trenutno obavlja funkciju zamjenika ministra za zaštitu okoliša i urbanizaciju Republike Turske i član je nekoliko međunarodnih institucija, kao što je Američko društvo inženjera.

Mehmet Emin Birpinar kazao je da mu je čast što je izabran za počasnog građanimna, te je poručio da će i dalje pomagati narodu BiH:

"Pokušavam na svaki načn da pomognem BiH i to ću nastaviti da radim i ubuduće. To nije gest dobre volje, već moja obaveza prema vama i mojim precima", kazao je Birpinar.

"Plaketa Kantona Sarajevo" posthumno je dodijeljena nedavno preminulom Safetu Plakalu, kao priznanje za izuzetan doprinos afirmaciji i razvoju Kantona i Bosne i Hercegovine u oblasti kulture i umjetnosti. Safet Plakalo (1950. - 2015.) bio je dramski pisac, pozorišni kritičar, teatrolog i osnivač Sarajevskog ratnog teatra. U ime članova njegove porodice, Plaketu je preuzeo direktor SARTR-a Nihad Kreševljaković.

Također, "Plaketa Kantona Sarajevo" dodijeljena je i Avdi Huseinoviću za izuzetan doprinos širenju istine o ratnim dešavanjima na području KS-a i BiH. Huseinović je autor velikog broja knjiga i dokumentarnih filmova iz perioda agresije na BiH čime je dao nemjerljiv doprinos da istina o agresiji i genocidu ne bude zaboravljena.

„Ovo priznanje doživljavam kao priznanje porukama koje su ostale u dokumentarnim filmovima koje smo radili u proteklim godinama, a te poruke možemo smjestiti u dva segmenta. Kao prvo, uvijek iznova moramo vršti atentat na negiranju genocida, a druga važna poruka jeste da ne dozvolimo da nam drugi pišu historiju“, istakao je Avdo Huseinović.

Plaketu KS-a dobio je i Fond KS-a za izgradnju stanova za članove porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe u periodu 1992 - 1995. kao priznanje za izuzetan doprinos u stambenom zbrinjavanju boračke populacije na području KS-a.