Vlada Kantona Sarajevo

Uplaćene decembarske naknade za korisnike socijalnih davanja

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalnih davanja u Kantonu Sarajevo da svoje naknade od danas mogu podići sa tekućih računa kod odabranih banaka.

Resorno ministarstvo je  uplatilo sredstva u iznosu od 1.068.528 KM na ime naknada korisnicima za decembar 2020. godine.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.497 korisnika različitih socijalnih davanja, među kojima su: stalna novčana pomoć, novčana naknada za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratna pomoć, izuzetna pomoć, naknada za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, zatim naknada za zdravstvenu zaštitu, za osposobljavanje za život i rad, kao i refundacija ljekarskih pregleda.