Vlada Kantona Sarajevo

Učiniti sve da se spriječi moratorij na zapošljavanje u ustanovama kulture Kantona Sarajevo

U Vladi Kantona Sarajevo održan je danas sastanak direktora 12 javnih ustanova kulture sa ministrom kulture i sporta KS Kenanom Alikadićem.

Ovom prilikom, ministar Alikadić upoznat je sa negativnim posljedicama koje je moratoriji na zapošljavanje, usvojen krajem septembra u Skupštini KS, proizveo u radu kantonalnih kulturnih ustanova.

Na sastanku je zatraženo da se iz zaključka Skupštine KS od 29. septembra izuzmu javne ustanove kulture, te da se odobre aktivnosti neophodne za njihovo neometano funkcionisanje.

Traži se da Vlada KS hitno imenuje upravne i nadzorne odbore javnih ustanova kulture.

Također, Vlada KS ili resorni ministar trebaju biti što prije ovlašteni da po hitnoj proceduri odobravaju zaključivanje svih vrsta ugovora iz člana 30. Kolektivnog ugovora za djelatnost kulture.

Zaključci sa sastanka su upućeni Skupštini KS na razmatranje, a potpisuju ih direktori Narodnog pozorišta Sarajevo, Sarajevske filharmonije, Pozorišta mladih Sarajevo, Kamernog teatra '55, Sarajevskog ratnog teatra - SARTR, Međunarodnog teatarskog festivala MESS, Muzeja Sarajeva, Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, Historijskog arhiva Sarajevo, Bosanskog kulturnog centra KS, Biblioteke Sarajeva i Muzeja „Alija Izetbegović“.