Vlada Kantona Sarajevo

U utorak javna rasprava o Nacrtu „B“ faze Izmjena i dopuna Prostornog plana KS od 2003. do 2023. godine

U organizaciji Vlade Kantona Sarajevo, u utorak 22. decembra sa počekom u 13:30 sati u velikoj sali Općine Centar održat će se javna rasprava o Nacrtu „B“ faze Izmjena i dopuna Prostornog plana KS od 2003. do 2023. godine.

Planirano je da joj prisustvuju predstavnici federalnih i kantonalnih organa vlasti, jedinica lokalne samouprave, stručnih i naučnih ustanova, javnih i komunalnih preduzeća Kantona Sarajevo, kao i asocijacija i udruženja građana.

Podsjećamo da je na četvrtoj radnoj sjednici održanoj 29. juna ove godine Skupština Kantona Sarajevo ovaj dokument utvrdila i uputila ga u javnu raspravu. Tokom septembra, oktobra i novembra u svim jedinicima lokalne samouprave u cilju upoznavanja građana Kantona Sarajevo upriličen je javni uvid u Nacrt „B“ faze Izmjena i dopuna Prostornog plana KS od 2003. do 2023. godine, nakon kojih se organizira ova javna rasprava.

Nacrt „B“ faze Izmjena i dopuna Prostornog plana KS od 2003. do 2023. godine izradio je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. Inače, Izmjene i dopune usvojenog Nacrta temelje se na rezultatima, odnosno nalazima i preporukama završenih studija, istraživanjima provedenim nakon usvajanja Prostornog plana KS, odnosno saznanjima Zavoda za planiranje razvoja KS i Izvještaja o stanju u prostoru.