Vlada Kantona Sarajevo

U skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja: Higijenski servis sutra počinje svoj rad

Nakon završene edukacije i propisane obuke te nakon okončanih administrativnih procedura tri ekipe Higijenskog servisa u okviru KJKP "Rad"-a, u skladu sa Zakonom o zaštiti i doborobiti životinja, od sutra počinju svoj rad na terenu. Kako je danas naglašeno na sastanku kojem su uz premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića i ministre u Vladi Kantona Muharema Šabića, Senada Hasanspahića i Samera Rešidata prisustvovali i predstavnici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, Kantonalne veterinarske stanice, KJKP-Rad-a te predstavnici Fondacije "Dogs Trust" ovo će biti prvi formalan korak u rješavanju problema zbrinjavanja pasa lutalica.

"Svi ovdje imamo isti cilj, a to je da ulicama našeg grada ne lutaju napušteni i bolesni psi. Osnovi zadatak nam je zbrinjavanje i briga za takve pse. Higijenski servis je važna karika u sistemskom rješavanju ovog problema koji će u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobroobiti životinja, uz procjenu veterinarske struke, tretirati napuštene i bolesne pse," istakao je premijer Konaković. Tretiranje pasa biće humano i transparentno, po zakonom predviđenim procedurama, potcrtao je Konaković te istakao važnost zajedničkog djelovanja svih sudionika u procesu i partnerskog odnosa nevladinih organizacija koje vode brigu o psima.

Rješavanje problema pasa lutalica dugoročno zahtijeva niz mjera koje trebaju biti provedene. Pitanje azila i smještaja pasa i dalje ostaje otvoreno. Zajednička je ocjena da je realno razmišljati o  manjim, tranzitnim azilima koji mogu biti osposobljeni udruženim sredstvima budžeta KS i nevladinog sektora. 

Predstavnici Fondacije  „Dogs Trust“ izrazili su zadovoljstvo na spremnosti Vlade Kantona Sarajevo da zakonski, humano i sistemski počinje rješavati pitanje pasa lutalica. Niz je mjera koje treba zajednički poduzimati, od nužnosti pravljenja evidencije pasa, edukacije vlasnika pasa i budućih udomitelja pasa, kaznene politike prema neodgovornim vlasnicima, nastavka sterilizacije, sprečavanja dovođenja novih pasa iz drugih dijelova države.