U osnovnim školama Kantona Sarajevo u narednom polugodištu biće angažovani asistenti u nastavi

U 30 osnovnih škola Kantona Sarajevo u narednom polugodištu biće angažovani asistenti u nastavi za rad sa djecom s teškoćama u razvoju. Sredstva za njihov angažman do kraja tekuće školske godine odobrio je Federalni zavod za zapošljavanje, putem Službe za zapošljavanje KS.

Kako je najavljeno iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, bit će raspoređen 31 asistent, a u skladu s analizom potreba i brojem djece u školama gdje je rad asistenata neophodan.

Plan njihovih aktivnosti utvrđen je jučer na sastanku sa resornim ministrom Elvirom Kazazovićem i uposlenicima Ministarstva.