U nastavku 33.sjednice Skupštine Kantona Sarajevo: Zastupnici dali pozitivno mišljenje na rad i finansijsko poslovanje 11 kantonalnih zdravstvenih institucija

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo u prvom dijelu nastavka 33. radne sjednice dali su pozitivno mišljenje svim kantonalnim zdravstvenim institucijama za njihov rad i finansijsko poslovanje u 2016. godini.

To su: Dom zdravlja, Zavod za javno zdravstvo, Apoteke Sarajevo, Zavod za sportsku medicinu, Zavod za bolesti ovisnosti, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Psihijatrijska bolnica, Zavod za medicinu rada, Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu te Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ministrica zdravstva KS Zilha Ademaj je istakla da su najveći problemi u ovim institucijama zdravstva zastarjela opremu, čekanja i nedostatak kadra. Navela je da postoji višak stomatologa i internista, a manjak pedijatara, radiologa, ornitologa i oftalmologa.

Ističe da su izvještaji o radu svih institucija dostavljeni u zakonom utvrđenom roku s propisanom metodologijom, kao i mišljena revizora koja su pozitivna, osim za Dom zdravlja koji je suzdržan jer nisu rezervirali sredstva za tužbe uposlenika za neisplaćene plaće.

Naglasila je da u svim institucijama izvršen program rada s određenim odstupanjima, jer je u nekim ustanovama bio povećan broj izvršenih usluga, posebno u laboratorijama.

Sve zdravstvene ustanove su, dodala je, ostvarile veće prihode u odnosu na 2015.godinu, čime su iskazale pozitivno poslovanje.

Naglasila je da prihodi ostvareni u 2016.godinu na nivou primarne zdravstvene zaštite iznose 144.715.000, a bolničke ustanove 6.182.000 KM.

"Iskazana dobit je 1.135.000 KM, o čega 931.000 u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i 204.000 KM za Psihijatrijsku bolnicu i Zavod za bolesti ovisnosti", rekla je ministrica Ademaj.

Također, u 2016.godini bilo je 3.206 uposlenih, od čega je medicinski kadar 2.555 i nemedicinski 651. Ministrica smatra da je zadovoljavajući odnos medicinskog i nemedicinskog kadra, dok je najnepovoljniji u ambulanti MUP-a.

Pojašnjava da najveće učešće u troškovima čine plaće, čak 86 posto, najviše u Ambulanti MUPKS-a taj broj iznosi čak 92 posto. Prosječna neto plaća u ovim institucijama iznosila je 1.212 KM.