U narednoj godini urediti poslove za notare, posebno one koji se tiču vođenja matičnih evidencija

Notar Džemaludin Mutapčić proširio je kapacitete svog ureda s novim prostorom u kojem je smjestio arhivu, te je ovim povodom pozvao ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo Marija Nenadića, pomoćnicu za pravosuđe Irenu Zima i savjetnika Edu Hadžovića da obiđu njegov ured.

Nakon obilaska, održan je sastanak na kojem je bilo riječi o važećim propisima koji se odnose na rad notara.

“Notarski ured Mutapčić je svojim dugogodišnjim radom izborio reprezentativan položaj i na veoma profesionalan način uspio da se nosi sa svim izazovima u notarijatu”, istakao je ministar Nenadić.

Razgovaralo se o aktivnostima koje provodi resorno ministarstvo sa notarskom komorom, a vezano je za osiguranje prostora za smještanje arhive u objektu kojim raspolaže Općina Ilijaš. O ovome će se narednih dana donositi odluke između nadležnih iz ove općine, notarske komore i resornih ministarstava Vlade Federacije i Kantona Sarajevo, najavljeno je na sastanku.

Ovom prilikom, ocijenjeno je kako je dosadašnja saradnja bila odlična, te da će biti nastavljena i u narednoj godini, jer je potrebno realizirati dodatne aktivnosti kojima će se urediti poslovi za notare, posebno oni koji se tiču vođenja matičnih evidencija.