U narednoj budžetskoj godini planirat će se veća sredstva za rad Kantonalnog suda

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić i novoimenovani vršitelj dužnosti predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu Vladimir Špoljarić, sa saradnicima, održali su jučer sastanak na kojem je razgovarano o radu ovog suda, ostvarenim rezultatima, te poteškoćama i izazovima sa kojima se Sud suočava u realizaciji svojih zadaća.

Jedan od ključnih problema u radu Kantonalnog suda, kako je navedeno, jeste rješavanje starih predmeta od  kojih neki datiraju još iz 2013. i 2014. godine.

To stvara pravni osnov za pokretanje tužbi za naknadu nematerijalne štete pred Ustavnim sudom BiH i Evropskim sudom za ljudska prava, zbog dužine trajanja sudskih postupaka.

Ministar Nenadić je ovom prilikom istakao da Kantonalni sud ima svu neophodnu podršku Ministarstva pravde i uprave kao i Vlade KS u realizaciji svojih zakonskih zadaća kao i da se očekuje, prije svega, rješavanje starih predmeta i uredna realizacija novopristiglih predmeta na ovom sudu.

“Blagovremeni i hronološkim redom rješavani predmeti na Kantonalnom sudu sigurno će na direktan način doprinijeti smanjenju broja predmeta a time i sprečavanju velikih izdvajanja iz Budžeta KS. Radi se o isplati naknada aplikantima koje dodjeljuju ove sudske instance na ime nematerijalne štete”, kazao je ministar Nenadić.

Tim povodom je razgovarano o potrebama, odnosno podizanju kapaciteta Kantonalnog suda kroz nova zapošljavanja te osiguranje prostora i opreme za rad sudaca. Razgovarano je i o drugim potrebama Suda, u odnosu na izmjene zakonodavstva, te s tim u vezi obavezama Vlade i Ministarstva pravde i uprave koje se tiču razvoja pravosuđa u Kantonu Sarajevo.

Ministar Nenadić je naglasio da će Vlada KS, s ciljem povećanja efikasnosti Suda, a time i pravne i stvarne sigurnosti građana, planirati izdvajanje većih sredstava u narednoj budžetskoj godini za rad ove pravosudne institucije.