Vlada Kantona Sarajevo

Trening za zdravstvene radnike: “Tretman žrtava nasilja u porodici u zdravstvenim ustanovama Kantona Sarajevo”

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo u saradnji sa Fondacijom lokalne demokratije je u periodu od 20. do 21. novembra 2019.godine, održalo dvodnevni trening za zdravstvene radnike na temu „Tretman žrtava nasilja u porodici u zdravstvenim ustanovama Kantona Sarajevo“.

Na ovom treningu učestvovalo je 40 zdravstvenih radnika iz zdravstvenih ustanova svih nivoa iz KS. Trening je uime resornog ministarstva otvorila Amra Hadžimuratović – Čustović, a održan je u okviru projekta „Za život bez nasilja u Kantonu Sarajevo“, koji implementira Fondacija lokalne demokratije od 01.12.2018. godine u saradnji sa Medicus Mundi Mediterania, uz finansijsku podršku Grada Barcelone.

Edukacija je imala za cilj senzibilizirati i upoznati zdravstvene radnike sa područja Kantona Sarajevo sa načinima djelovanja i adekvatnog reagovanja u slučajevima nasilja u porodici u zdravstvenim ustanovama. Njoj je prethodila izrada Protokola o postupanju sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja u zdravstvenim ustanovama i Priručnika o tretmanu žrtva nasilja u porodici u zdravstvenim ustanovama.

Ovim dokumentima se uređuju prava, obaveze i načini postupanja zdravstvenih radnika u osiguranju prevencije svih pojavnih oblika nasilja u porodici, postupanja kod prijave ili saznanja o slučajevima nasilja u porodici, pružanju zaštite žrtvama nasilja u porodici, kao i načini međusobne saradnje potpisnika na unapređenju sistema zaštite od nasilja u porodici.

Izrada Protokola i Priručnika je jedna od zajedničkih aktivnosti Ministarstva zdravstva KS i Fondacije lokalne demokratije, proizašlih iz Programa rada Koordinacionog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici u Kantonu Sarajevo za 2019 godinu, kojeg je usvojila Vlada KS.

Inače, autorice ovog protokola i priručnika su Aida Pilav i Amra Junuzović - Kaljić, koje su ujedno bile i edukatorice na treningu, kao i predstavnica Fondacije lokalne demokratije Mubera Hodžić – Lemeš , koja je predstavila rad ove fondacije na prevenciji i zaštiti od nasilja na osnovu spola kao i rad Sigurne kuće –Skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u porodici.

Učenici treninga su izrazili zadovoljstvo postojanjem dokumenata koji će njihov rad učiniti efikasnijim kao i održanim treningom. Naglašena je potreba za održavanjem više edukacija ovakve vrste, kao i onima koje bi imale multisektorski pristup, a koji bi uključivao sve subjekte zaštite.