Treća radna sjednica: Skupština KS nije prihvatila izvještaje 12 javnih zdravstvenih ustanova i Zavoda zdravstvenog osiguranja

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo u nastavku treće radne sjednice danas nisu prihvatili izvještaje o radu i finansijskom poslovanju 12 javnih zdravstvenih ustanova KS za 2017. godinu. Prihvaćen je samo Izvještaj JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“.

Nisu prihvaćeni izvještaji Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Psihijatrijske bolnice, Apoteka Sarajevo, Doma zdravlja, Zavoda za bolesti ovisnosti, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, Zavoda za javno zdravstvo, Zavoda za medicinu rada, Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, Zavoda za zaštitu zdravlja studenata UNSA, Zavoda za sportsku medicinu i Zavoda za  zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS.

Direktori i predstavnici navedenih ustanova prethodno su informisali zastupnike o poslovanju i radu ustanova kao i problemima koji se uglavnom odnose na nedostatak kadrova, materijala i tehničke opreme, posebno dijagnostičke.

Tokom skupštinske rasprave istaknuto je da prioritet u poslovanju i radu zdravstvenih ustanova mora biti prevashodno kvalitetna usluga pacijentima. Svrha postojanja i rada ustanova, kako je naglašeno, ne smije biti ostvarivanje profita nego prvenstveno dobrobit građana, a  ostvarene uštede moraju se usmjeravati isključivo u poboljšanje zdravstvenih usluga, nabavku lijekova, kao i nedostajuće opreme i  sredstava za rad. Navedeno je i da se mora nastaviti sa reorganizacijom zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, kao i da će se racionalizacija postići kroz objedinjavanje funkcionisanja pojednih ovih ustanova.

Ministrica zdravstva KS Amela Sofić kazala je da će se uložiti maksimalni napori radi unapređenja rada i poslovanja zdravstvenih ustanova, ali i da će se zalagati za to da izvještaji o njihovom radu budu što transparentniji.

"Insistirat ćemo na transparentnosti u pružanju zdravstvenih usluga, zanavljanju kadra a već smo na hitnoj sjednici Vlade KS odobrili zaposlenje dva neurohirurga u Kliničkom centru kao i 54 doktora medicine u šest zdravstvenih ustanova jer je to od izuzetne važnosti za naše zdravstvo i u tom smjeru će biti i rad Ministarstva zdravstva. Pacijenti ne treba da brinu, jer smo ovdje na usluzi pacijentima, i ne samo da treba da se poboljša ambijent u kojima oni primaju usluge nego i ambijent rada za sve zdravstvene profesionalce. Trudit ćemo se da harmoniziramo te dvije stavke koje su najvažnije u našem radu",  istakla je ministrica Sofić.

Predsjedavajući Skupštine Elmedin Konaković ukazao je problem nejasnog puta pacijenta u sistemu zdravstvene zaštite, od primarnog do tercijarnog nivoa kao i nejasnih nadležnosti ustanova. Naglasio je da su neophodne korjenite promjene i uređenje kompletnog sistema zdravstvene zaštite od strane zakonodavne i izvršne vlasti KS kao i menadžmenata zdravstvenih ustanova.

"Ovo je posljedica erozije sistema u kojem sada nedostaju pedijatri, radiolozi i drugi specijalisti. Do nedavno nije postojao registar zdravstvenih kadrova i opreme u KS", naveo je između ostalog predsjedavajući Konaković i dodao kako je neophodno nastaviti proces reorganizacije ustanova zdravstvene zaštite.

U nastavku sjednice razmatran je i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za 2017. godinu kojeg zastupnici nisu usvojili.

Izvještaje o radu i finansijskom poslovanju javnih ustanova MES-Međunarodni teatarski festival Scena MESS,Muzeja "Alija Izetbegović", Centra za kulturu KS i Kamernog teatra '55 zastupnici su usvojili, dok izvještaji javnih ustanova Muzej Sarajeva i Historijski arhiv nisu dobili njihovu podršku.

Usvojeni su i izvještaji o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Pravobranilaštva KS, Univerziteta u Sarajevu za period od 01.01 do 31.12.2017.godine, dok izvještaji o radu sa finansijskim poslovanjem Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, KJKP "GRAS", JP "Televizija Kantona Sarajevo", Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja , Kantonalne javne ustanove "Gerontolološki centar" nisu usvojeni.

Također ni Izvještaj o srednjoročnoj evaluaciji integrirane Stategije razvoja KS za razdoblje 2016-2017.godine nije usvojen, ali su izvještaji Ministarstva saobraćaja KS o broju dopunskih taksi oznaka u KS za 2108.godinu i o izvršenju sankcija u KS za 2017.godinu dobili podršku zastupnika.