Vlada Kantona Sarajevo

Susret Konaković – Chaplygin:Podrška samo kvalitetnim dijelovima sistema

Zamjenik šefa misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Alexsander Chuplygin je u svojoj prvoj posjeti Kantonu Sarajevo upoznao premijera Kantona Elmedina Konakovića o trenutnim aktivnostima i kapacitetima OSCE-a u Bosni i Hercegovini, te se interesirao o funkcioniranju Vlade KS, političkim dogovorima, saradnjom sa ostalim nivoima vlasti, ekonomskoj situaciji.

"Otvorilo smo zajedno neke procese i imamo hrabrosti da ih nastavimo. Nećemo štititi nikoga ko nije kvalitetan dio sistema. To je važan dio zajedničke osnove ove  Vlade i parlamentarne većine. Za dalje kvalitetne pomake moramo stvoriti iste takve preduslove" istakao je premijer Konaković te naglasio važnost procesa na federalnom nivou koji imaju svoju refleksiju na Kanton Sarajevo i na njegov budžet.

Nezaposlenost i nezadovoljni radnici su najveći problem ovdje kao i sudske presude po osnovu kolektivnih ugovora. Premijer Konaković je Chuplygina upoznao sa koracima koje će Vlada vrlo brzo preduzeti po ovim pitanjima. Razgovori sa sindikatima su u toku:

"Na dobrom  smo putu da riješimo probleme sa nekim sindikatima i otklonimo uzroke nezadovoljstva. Istovremeno radimo rebalans Budžeta koji će biti odraz politike ove Vlade.  Za zdrave privredne subjekte obezbijedit ćemo vrlo povoljna kreditna sredstva kroz poseban fond za tu namjenu gdje će se Kanton Sarajevo pojaviti kao sufinansijer takvih kredita. Ovim direktnim ulaganjima u mala i srednja preduzeća očekujemo i nova zapošljavanja" rekao je Konaković.

Danas je bilo govora i o donošenju Zakona o lokalnoj samoupravi, otežavajućim objektivnim  okolnostima kada je riječ o prenosu nekih nadležnosti na općine te teritorijalnoj  i infrastrukturnoj specifičnosti Kantona Sarajevo. Brojni projekti saradnje između Kantona Sarajevo i OSCE su  u realizaciji, među njima su uvođenja tzv. Indeksa inkluzivnosti u osnovne i srednje škole ovdje te projekt Vodiča za novoizabrane zastupnika Skupštine KS.