SPUS podržava prodaju objekta JU "Studentski centar" Sarajevo: Sredstva usmjeriti isključivo u poboljšanje studentskog standarda

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, ministri zdravstva, obrazovanja, nauke i mladih te saobraćaja KS Zilha Ademaj, Elvir Kazazović i Mujo Fišo primili su danas članove Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu (SPUS), predvođene predsjednikom Merimom Serdarevićem.

Teme razgovora bile su organizacija zdravstvenih usluga za studentsku populaciju kao i mogućnosti zapošljavanja najboljih studenata Univerziteta u Sarajevu, s akcentom na diplomirane doktore medicine kao kadrove koji odlaze iz BiH, subvencioniranje godišnjih studentskih karata za javni gradski prijevoz, implementacija novog Zakona o visokom obrazovanju kao i prodaja objekta Studentskog centra u Nedžarićima.

Istaknuto je da je Ministarstvo zdravstva KS pokrenulo aktivnosti na otvaranju ambulante opšte prakse i stomatološke ordinacije pri Studentskom domu Nedžarići, a plan je da se jedna takva ambulanta otvori i u bilizini Studentskog doma Bjelave. Usluge će na raspolaganju biti svim studentima smještenim u domovima i onima kojima je zdravstvena usluga tu najbliža, uključujući i one čije mjesto prebivališta nije Sarajevo. Istovremeno, a do okončanja reformi zdravstva u Kantonu, Studentska poliklinika KS bit će u obavezi pružati punu i adekvatnu zdravstvenu zaštitu svim studentima, naglašeno je. Ovom prilikom je najavljeno i da će Vlada KS u Budžetu za narednu godinu planirati sredstva za zapošljavanje 10 najboljih studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade studenti su zatražili potpuni nadzor nad procesom implementacije novog Zakona o visokom obrazovanju u organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu. Najavljeno i da će kroz novi Statut UNSA koji je u izradi biti regulisano pitanje nagrađivanja uspješnih studenata koji su u kategoriji samofinasirajućih na način da, ukoliko ostvare prosjek ocjena osam i više, dobiju status redovnih studenata i time budu oslobođeni plaćanja školarine.

Razgovarano je i o spornom pitanju broja studenata koji mogu biti članovi Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta UNSA jer Zakon, Statut UNSA i Poslovnik o radu ovog vijeća različito tretiraju to pitanje. Kompletan član 2 pomenutog Poslovnika, koji definiše sastav Vijeća je nakon obavljenog inspekcijskog nadzora stavljen van snage, te je ovom prilikom iskazan obostrani interes da se ovo pitanje što prije riješi radi studenata ali i akademskog osoblja.

Predstavnici SPUS-a su podržali plan Vlade KS o prodaji jednog od objekata JU "Studentski centar" Sarajevo Vladi FBiH uz zahtjev da se, nakon otplate dugova ove javne ustanove, preostala novčana sredstva ulože isključivo u poboljšanje studentskog standarda i uslova za boravak u studentskim domovima, čemu je premijer Konaković dao bezrezervnu podršku.

U cilju donošenja najboljeg rješenja, najavljeno je i da će Ministarstvo saobraćaja i Vlada KS nastaviti razgovore sa predstavnicima SPUSA o svim pitanjima vezanim za korištenje godišnjih studentskih karata za javni gradski prijevoz, pri čemu je istaknuto da studenti slabijeg imovinskog stanja trebaju biti subvencionirani u ovom smislu.