Vlada Kantona Sarajevo

Skupština KS: Usvojene izmjene i dopune Zakona o turizmu KS i Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža Bentbaša

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo na jučerašnjoj sjednici, po hitnom postupku, usvojili su izmjene i dopune Zakona o turizmu KS-a kojim se regulišu pitanja plaćanja članarine, turističke takse. Izmjene i dopune Zakona uslijedile su nakon Odluke o osnivanju Turističke zajednice KS-a, ali i zato jer su uočene određene poteškoće u neprimjenjivosti nekih zakonskih odredbi.

Zbog ekspanzije turizma, promocije i plana razvoja nužno je bilo donošenje ovog Zakona a njime se, pored ostalog, određuje i plaćanje članarine kao i u svim ostalim kantonima.

Kako je obrazložio ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić, zakonom je predviđeno da visina članarine koju plaćaju članovi Turističke zajednice zavisi od pravnog statusa obveznika, te zavisno od toga plaćat će članarinu po sljedećim procentima: pravni subjekt 0,05, a fizička osoba 0,025 posto.

Članarinu plaćaju Turističkoj zajednici, a akontaciju članarine plaćaju do 15. u mjesecu za prethodni mjesec na depozitni račun Kantona Sarajevo. Obveznik čiji godišnji iznos članarine prelazi 300 KM u odnosu na visinu obračunate članarine iz prethodne godine, akontaciju plaćaju mjesečno, a obveznik koji plaća godišnju članarinu manju od 300 KM dužan je članarinu uplaćivati tromjesečno.

Sredstva od članarine koja su uplaćena na depozitni račun Kantona Sarajevo raspoređuju se na račun Turističke zajednice. Uz dokaz o uplati članarine obveznici su dužni Turističkoj zajednici dostaviti i obrazac obračuna članarine iz kojeg je jasno vidljivo u kojoj općini obveznik ima sjedište/prebivalište, odnosno u kojoj mu je izdato odobrenje za obavljanje djelatnosti. Zakonom su predviđene i novčane kazne. U zavisnosti od prekršaja, naprimjer, kaznom od 700 do 7.000 KM bit će kažnjen pravni subjekt ako u propisanom roku ne uplati članarinu.

U izjavi za medije ministar Šabić je kazao da je namjera urediti oblast turizma i uvesti je u normalne tokove, a s tim ciljem osnovana je i nova turistička zajednica.  Naveo  je da se u Kantonu Sarajevo bilježi porast broja turista za oko 20 posto, te da će se više ulagati u ovu oblast, a posebno uređenje turističkih destinacija.

"U završnoj je fazi i izrada strategije razvoja turizma u KS-u koja će biti jedan od osnovnih akata za izradu planova za narednu godinu. Uz izmjene i dopune ovog zakona, namjera nam je potpuno urediti oblast turizma kao u svim većim evropskim gradovima", istakao je.

Skupština  je  usvojila i  Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža Bentbaša, kao i Zakon o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena područja

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, kao nosilac izrade ovog Zakona je dobilo saglasnost od Općinskog vijeća Stari Grad za uspostavu zaštite ovog pejzaža, a što je bila obaveza u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode.

Preuzimanjem ovog područja bit će osigurano kontinuirano prisustvo nadzornika prirode na terenu, osmatranje svih dešavanja u zaštićenom području, te će se spriječiti aktivnosti koje nisu u skladu sa ovim propisom.

Zakonom se želi također usmjeriti buduća gradnja na ovom području te zaustaviti nelegalna gradnja, pogotovo prema koritu rijeke Miljacke.
Ukupni obuhvat Zaštićenog pejzaža iznosi 160,9 ha, a podijeljen je u dvije zone i to: Prvu zonu –Nukleus (najvrednije područje) u površini od 16,9 ha i Drugu zonu – Pufer kao zaštitni pojas Nukleusa, u površini od 144 ha.

Područje Bentbaše odlikuje se visokim stepenom bioloških, geomorfoloških i hidroloških raznolikosti, te kulturno-historijskih vrijednosti.
Zbog visokog stepena endemičnosti i reliktnosti vrsta, područje predstavlja jedno od najbogatijih na prostoru bosanskohercegovačkih Dinarida te ga karakteriše značajna geomorfološka raznovrsnost, koju čine dolina Miljacke, pećina Toplik i pećina ispod Šehove korije, stijene i plato Jekovca sa pećinom, Babin zub i strme padine tipično kraškog terena ispod Bijele tabije, Orlovo krilo, dio ušća i doline Mošćanice i dr.

Također, prostor obiluje hidrološkom raznolikošću poput vodotoka Miljacke i Mošćanice, vrela Abu Hajat kod Šehove korije i dr. Evidentirane su i kulturno – historijske vrijednosti kao što su Kozija ćuprija i Šehova Korija.

Sa zaštićenim područjem Bentbaše, Kanton Sarajevo će imati ukupno pet ovakvih pejzaža, sa područjima Trebevića, Bijambara, Vrela Bosne i Skakavca a kojim upravlja Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja, što predstavlja ispunjenje obaveza u procesima evropskih integracija u ovoj oblasti.