Vlada Kantona Sarajevo

Skupština KS dala saglasnost na programe rada i finansijske planove zdravstvenih ustanova

Na današnjoj šestoj radnoj sjednici Skupština Kantona Sarajevo dala je saglasnost na programe rada i finansijske planove 11 javnih zdravstvenih ustanova KS za 2019. godinu.

Saglasnost je data javnim ustanovama: Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Zavod za javno zdravstvo KS, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, Zavod za medicinu rada, Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova, Zavod za bolesti ovisnosti, Zavod za sportsku medicinu, Dom zdravlja, Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu i „Apoteke Sarajevo“ .

Skupština je danas razriješila dužnosti predsjednike i članove skupština kantonalnih javnih komunalnih preduzeća "Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo, “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo – Ilidža i "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, te je imenovala nova skupštinska rukovodstva ovih preduzeća.

Za v.d. predsjednika Skupštine KJKP "Veterinarska stanica” imenovan je Hajrudin Smailhodžić, a za v.d. članove preduzeća imenovani su Mustafa Vlahovljak i Suada Ninić. Novoimenovani v.d. predsjednika Skupštine KJKP “Poljoprivredno dobro Butmir” je Vedad Šakić a v.d. članovi skupštine preduzeća su Meliha Zukić i Anes Mašić. Vršilac dužnosti predsjednika Skupštine KJKP "Vodovod i kanalizacija" je Elmir Bajrić a v.d članovi Skupštine ovog preduzeća su Faruk Muharemović i Fikret Nukica.

Zastupnici su u prvom dijelu ove sjednice dali i saglasnost na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 2, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koje će Kantonalni stambeni fond Sarajevo kao prodavac zaključiti sa kupcima nekretnina.