Vlada Kantona Sarajevo

Sjednica Vlade Kantona Sarajevo: Sanacija vodovodne mreže kreće u najkritičnijim zonama

"Projekt sanacije vodovodnog sistema Kantona Sarajevo" koji je danas prihvatila Vlada Kantona Sarajevo u vrijednosti od 30 miliona eura, na osnovu prihvaćenog Ugovora o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, EBRD-om, treba biti realiziran u narednih 36 mjeseci.

U KJKP “Vodovod i kanalizacija” danas je stiglo mandatno pismo EBRD-a koje definiše uslove realizacije kredita, njegovo vraćanje, kamatne stope, a utvrđena dinamika predviđa godišnje povlačenje od 10 miliona eura.

Prva faza podrazumijeva snimanje i preciznu detekciju stanja vodovodne mreže po zonama, kojih u Sarajevu ima 56, kako bi prve sanacione radnje bile poduzete u najkritičnijim zonama vodosnabdijevanja. U okviru čitavog projekta kada je u pitanju sanacija vodovodnih cijevi predviđeno je 16 miliona eura, osam miliona eura je planirano za sanaciju i zamjenu pumpi, rezervoara, agregata i sl., četiri miliona za unapređenje upravljanja vodovodnim sistemom, te dva miliona za razvojne projekte.

Ovaj Projekt je usklađen sa strateškim opredjeljenjem Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture koji će biti inkorporiran u Strategiju razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine.

Vlada Kantona Sarajevo sa IFC grupom Svjetske banke pokrenula je Projekt poboljšanja poslovnog okruženja u Kantonu Sarajevo s ciljem unapređenja uslova za rad i investiranje za pravna i fizička lica kroz pojednostavljenje administrativnih postupaka kao što su izdavanja rješenja, saglasnosti, dozvola, odobrenja i sl.

Zaokruživanjem prve faze Projekta, mapiranja, podaci govore da u Kantonu Sarajevo ima 308 administrativnih postupaka koji se odvijaju u 21 instituciji što je, kako su danas predstavnici IFC-a upoznali Vladu, najveći broj procedura u odnosu na druge kantone u FBiH.

Nakon ovoga slijedi faza analize i preporuka gdje i kakva poboljšanja je potrebno praviti kako bi se unaprijedio poslovni ambijent. Sačinjena je preliminarna lista relevantnih kantonalnih zakona i pravilnika koje bi trebalo mijenjati jer upravo su kantoni instance od kojih najviše zavisi kreiranje uslova poslovanja. Kao usko grlo u dugim i kompliciranim procedurama izdvojene su komunalne djelatnosti pa će se sa posebnom pažnjom morati uređivati ove oblasti.

Vlada Kantona Sarajevo je donijela danas svoj Akcioni plan za realizaciju Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018.godine koji definiše aktivnosti i zakonske akte koji trebaju biti doneseni u skladu sa refomskim opredjeljenjima naše države.