Vlada Kantona Sarajevo

Sjednica Vlade Kantona Sarajevo: Podsticaj za Start up kompanije kao šansa za mlade poduzetnike

Vlada Kantona Sarajevo je na jučerašnjoj sjednici, na osnovu Strategije razvoja KS i Zakona o poticaju razvoja male privrede donijela Godišnji plan provođenja Programa zapošljavanja mladih u Kantonu Sarajevo za 2018. godinu.

U okviru Operativnog programa provođenja ovog plana proveden je "Projekt podrške mladim osobama za započinjanje posla - “START-UP”, što predstavlja razvoj i promociju preduzetničkog duha i podsticanje preduzetništva mladih, kao i unapređenje efikasnosti i institucionalne podrške poslovanju i razvoju subjekata male privrede “Start up”.

Program podrške obuhvatio je: realizaciju obuka, dodjelu bespovratnih sredstava i mentorsko praćenje budućih preduzetnika. Ciljnu grupu i pravo učešća u provedenom projektu imale su mlade osobe koje nemaju zaposlenje, ali imaju kvalitetnu poslovnu ideju za samozapošljavanje i samostalni početak biznisa.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Privredna Komora Kantona Sarajevo objavili su Javni poziv za provođenje ovog Projekta na koji je aplicirala 51 osoba.

Za provođenje I faze Projekta – Obuka za započinjanje biznisa u trajanju od više od 60 sati angažirani su prof. dr Almir Peštek, doc. dr sc Amila Pilav-Velić i prof. dr Mugdim Pašić koji su proveli edukaciju svih aplikanata kroz šest modula obuke.

Edukacijom su bile obuhvaćene sve važne procedure i pravne regulative koje su neophodne za pokretanje start up posla, jasno definisanje i detaljno sagledavanje potencijala određene biznis ideje, ekonomske motivacije za preduzetništvo, prvi korake u biznisu, pravne aspekte biznisa, poreze i doprinose za preduzetnike, izradu kvalitetnog Biznis plana, provjeru opravdanosti poslovne ideje, informacije o postupku registracije i aktuelnim zakonskim propisima, te kako investitoru kvalitetno predstaviti poslovnu ideju.

Poslovne ideje i biznis planove aplikanti su u prostorijama Privredne komore javno predstavili početkom novembra pred svim učesnicima u projektu, kao i pred Komisijom za ocjenu i izbor korisnika Projekta podrške mladim osobama za započinjanje posla - “Start-up” na području Kantona Sarajevo za 2018. godinu.

Svi pojedinačno predstavljeni projekti ocjenjeni su na osnovu biznis plana, novog zapošljavanja, udjela sopstvenih ulaganja, opravdanosti i održivosti investicije u razvoj novog privrednog subjekta i usklađenosti sa ciljevima i prioritetima Strategije razvoja Kantona Sarajevo.

Na osnovu utvrđenog broja bodova, Komisija je sačinila rang listu najboljih poslovnih ideja, biznis planova i utvrdila prijedloge iznosa poticajnih grant sredstava za njihovu realizaciju. Komisija je predložila ukupno 17 biznis planova mladih aplikanata koji sa stanovišta opravdanosti i održivosti investicije zadovoljavaju sve uvjete u pogledu dodjele grant sredstava za njihovu realizaciju.

Dodjela bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 297.313,00 KM za odabranih 17 biznis planova – projekta, u skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo obavezuje odabrane aplikante da pored dodijeljenih poticajnih sredstava obezbijede sopstveno učešće od 20 posto sredstava za realizaciju poslovne ideje i održivost Start-up biznisa, izvrše registraciju obrta, posluju minimalno tri godine.

Njihova obaveza je da pored samozapošljavanja zaposle najmanje još jednu osobu, a Ministarstvo privrede i Privredna Komora Kantona Sarajevo obavezali su se na pružanje usluge mentoringa i monitoringa u naredne tri godine.