Sjednica Vlade Kantona Sarajevo: Nabavka CT simulatora za potrebe Klinike za onkologiju KCUS

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici usvojila Projekt nabavke CT simulatora za potrebe Klinike za onkologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, koji će unaprijediti proces liječenja oboljelih od tumora.

Podsjećamo da je radioterapija jedna od najčešćih metoda liječenja onkoloških pacijenata, kroz koji prolazi oko 70 posto oboljelih. Za neke bolesnike to je jedina primjenjiva terapija.

KCUS posjeduje trenutno dva aparata koja vrše funkciju simulatora i to : “klasični” RTG simulator, koji je nabavljen 1998.godine i u upotrebi je od 2001.godine, te CT simulator nabavljen 2004.godine i u upotrebi je od tada. Oba ova aparata su u izuzetno lošem stanju, često su u kvaru, a otežavajući faktor je i to da su van reparaturne obaveze proizvođača, što predstavlja izuzetan problem pri redovnom radu, sa aspekta dijagnostike jednako kao i popravke postojećih aparata. Iz tog razloga, a kako bi se nastavilo adekvatno pružanje zdravstvenih usluga liječenja onkoloških pacijenata na području cijele BiH neophodna je nabavka i instaliranje novih aparata, odnosno sistema.

Vrijednosti ovog CT simulatora je oko 1.200.000 KM. Sredstva u iznosu od 1.000.000 KM osigurala je Vlada KS, a 200.000 će obezbijediti iz vlastitih sredstava KCUS.

Značaj ovog projekta se ogleda u socijalno – zdravstvenom smislu poboljšanja kvaliteta i kvantiteta zdravstvene usluge koju pruža KCUS, a koja direktno utiče na kvalitet života stanovništva BiH u zdravstvenom, ali i socijalnom smislu.

Ovaj projekt je kandidiran u Programu javnih investicija 2019 – 2021. godine, a njegova nabavka počet će odmah.