Sjednica Vlade Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo na danas održanoj sjednici donijela je Odluku o davanju saglasnosti v.d Upravnom odboru Javne ustanove Narodno pozorište da za direktora ove ustanove imenuje Izudina Bajrovića.

Imenovanje se vrši na mandatni period od četiri godine.