Vlada Kantona Sarajevo

Sjednica Skupštine Kantona Sarajevo: Usvojen Nacrt budžeta za 2018.godinu u iznosu od 757.255.600 KM

Ministar finansija Kantona Sarajevo Jasmin Halebić ocijenio je na 35. radnoj sjednici Skupštine KS da se usvojenim Nacrtom budžeta za 2018. godinu, koji iznosi 757.255.600 KM, planira povećanje prihoda i kapitalnih transfera, a smanjenje zaduživanja.

Pojasnio je da je ,između ostalog, za plaće i naknade zaposlenih u institucijama planirano 34 posto budžeta, materijale i usluge 7,53 posto, za sredstva za pozajmljivane 0,5 posto, za tekuće rezerve i akumulirani deficit oko 2 posto, obaveze po kreditima 5,5 posto te za tekuće transfere 30, 2 posto.

Također je naglasio da će broj zaposlenih u institucijama KS biti povećan na 10.730 uposlenih, a da će zaduživanje iznositi osam miliona KM.

Istakao je da su planirani kapitalni transferi povećani za 40 posto u odnosu na 2017. godinu.

Prema Nacrtu budžeta, bit će nastavljen niz značajnih projekata koji će se finansirati iz domaćeg zaduživanja iz tekućih prihoda.

Između ostalog, za kupovinu stanova u vlasništvu za boračku populaciju izdvojeno je 1.700.000 KM, a za dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba 1.050.000 KM.

Planirano je da se za Projekt izgradnje saobraćajnica i rješavanje imovinsko pravnih odnosa izdvoji 16.400.000 KM.

Osim toga, unutar Ministarstva saobraćaja planirana su sredstva iz tekućeg priliva prihoda za realizaciju Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo na pozicijama kapitalnih transfera za sanaciju KJKP Gras u ukupnom iznosu od 20.000.000 KM. Sredstva su raspoređena na nabavku i remont autobusa, trolejbusa i minibusa u iznosu od 3.000.000 KM, zatim izgradnju tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu i uvođenje ITS 8.000.000 KM, rekonstrukciju i investiciono održavanje tramvajske pruge 2.500.000 KM, program restruktuiranja KJKP Gras 6.000.000 KM te izgradnju punionice za vozila na plin 500.000 KM.

Pored projekata koji se nastavljaju i sredstava koja su predviđena za realizaciju Zaključka planiran je i projekt "Raskrsnica na Vogošćanskoj petlji" u iznosu od 800.000 KM, dok je Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za projekt "Izgradnja i rekonstrukcija raskrsnica u Kantonu Sarajevo" izdvojeno 1.200.000 KM.

Za nabavku motornih vozila Upravi policije planirano su 3.000.000 KM.

U Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo planirano je "Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u industrijskim zonama KS" u iznosu od 2.500.000 KM, zatim "Sufinansiranje regionalnog vodovoda Hojta-Bjelašnica-Igman" u iznosu od 1.950.000 KM, "Izgradnja novih i sanacija postojećih ski staza na Bjelašnici" u iznosu od 1.000.000 KM te "Izgradnja poslovno sportskog centra Trnovo" u iznosu od 1.000.000 KM.

Za nabavku opreme za JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo planirano je 1.060.000 KM, a za opremu u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i JU Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" po 1.000.000 KM.

Za izgradnja Univerzitetske biblioteke planirano je 1.500.000 KM, dok je za nabavku opreme za realizaciju Projekta "Elektronski dnevnik" planirano 1.100.000 KM.

Za kapitalne transfere drugim nivoima vlasti za projekte izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže izdvojeno je 3.354.000 KM, dok su za rekonstrukciju vodovodne mreže KJKP VIK planirano 3.000.000 KM.

U Nacrtu budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu planiran je iznos od 224.116.984 KM za bruto plaće i naknade, a akumulirani deficit je planiran u iznosu od 6.000.000 KM iz tekućeg suficita. U planiranom iznosu za akumulirani deficit nalazi se i dio za izvršavanje sudskih presuda po osnovu tužbi zaposlenika Kantona Sarajevo.

Javna rasprava trajat će 20 dana.

Zastupnici su usvojili i izmjene i dopune Zakona o uređenju saobraćaja KS, kojim se mijenjaju termini odvoza smeća u užem jezgu grada. Prema novom članu, smeće će se odvoziti u tri termina, i to od od 09 do 11 sati, od 18 do 20 sati i tokom noći od 22 do 07 sati. Također, i snabdijevanje poslovnih objekata u centru grada vršit će se u terminima od ponoći do 7 ujutro, od 09:30 do 11:30 sati i od 17:30 do 19:30 sati.

Usvojen je i zakon o izmjeni i dopuni Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja Bosne i Hercegovine.

Zastupnici su dali podršku i Elaboratu, tačnije inicijativi za osnivanje naučnog centra za podršku inkluziji, te su donijeli i tri zaključka u kojim a se navodi kako je potrebno da Vlada KS u narednih 15 dana osnuje interresornu grupu koja će raditi na ovom pitanju, zadužili su Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS da do 15. decembra nađe adekvatan prostor i kadar kako bi se omogućio rad sa svom djecom s poteškoćama u razvoju, kao i da Vlada KS finansijski podrži rad ovog centra.

Sa sjednice su povučeni prijedlozi odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Fakulet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo na djelatnost obrazovanja odraslih, kao i prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma kojim se Općina Centar Sarajevo i Kanton Sarajevo obavezuju da povuku tužbeni i protivtužbeni zahtjev, o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o korištenju dijela poslovne zgrade između Općine Centar Sarajevo i KS, te Izvještaj o stanju u oblasti zapošljavanja u Kantonu Sarajevo za 2016.godinu.

Zastupnici će se o Informaciji o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevom izjašnjavati na narednoj sjednici Skupštine KS.