Vlada Kantona Sarajevo

Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja podržat će Program mjera racionalizacije u osnovnom obrazovanju

„Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo će podržati Program mjera  racionalizacije Vlade KS u osnovnom obrazovanju, pod uslovom da ostvarene uštede budu utrošene u ovoj oblasti“, rekao je predsjednik ovog Sindikata Saudin Sivro na današnjem sastanku sa premijerom KS Elmedinom Konakovićem, ministrom za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvirom Kazazovićem i zastupnikom u Skupštini Mariom Vukasovićem. Ovo je bila prva zvanična posjeta čelnika Kantona Sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja na kojem je razmatrana aktuelna problematika u ovoj oblasti.

„Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja je prihvatio dio mjera racionalizacije u ovoj oblasti koje je Vlada KS predložila. Naredne sedmice će uslijediti zvanični sastanak predstavnika Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih KS sa predstavnicima sindikata obrazovanja na kome ćemo, nadam se, potpisati zvanični ugovor o saradnji“, izjavio je ministar Kazazović nakon sastanka.

Predložene mjere racionalizacije predviđaju da se osnovne škole koje funkcionišu ispod minimuma predviđenih pedagoškim standardima, a to je 18 odjeljenja, fuzioniraju  sa drugim školama. Plan je i da se izvrši reorganizacija pojedinih radnih mjesta, kao što su noćni čuvari i računovođe u  školama u kojima za njima ne postoji potreba, ali na način da niko ne ostane bez posla te da se ti uposlenici  kroz dokvalifikacije i prekvalifikacije rasporede na druga radna mjesta.

„Kroz ove mjere, kao i smanjenje broja uposlenih na osnovu penzionisanja, u narednih nekoliko godina ostvarit će se suficit koji možemo usmjeriti u isplate tužbenih zahtjeva uposlenih u obrazovanju kao i unapređenje odgojno-obrazovnoog procesa“, rekao je ministar Kazazović, navodeći da bi se mjere racionalizacije sprovodile sukcesivno.

Sivro je istakao da Sindikat podržava mjere racionalizacije, ali pod uslovom da se iz viška sredstava isfinansira kvalitetnije osnovno obrazovanje. „To podrazumijeva bolju opremljenost škola, moderniziranje nastavnog plana i programa, kvalitetnije udžbenike, kao i uključivanje asistenata u inkluzivnu nastavu, te poticaj i stimulisanje posebno nadarenih učenika. Naš zahtjev je i rješavanje problema tužbi za neizmirene obaveze uposlenih, kao i onih koji nisu tužili“, naglasio je Sivro. On je istakao da će Sindikat podržati plan za fuzioniranje škola, ali pod uslovom da novoformirana odjeljenja nemaju više od 32 učenika, što je maksimum koji struka dozvoljava. Ako se taj plan provede, kako je istakao, oko 140 odjeljenja bi trebalo biti  spojeno u naredne tri godine.

„Obrazovanje je primarna oblast u djelovanju ove Vlade. Svjesni smo nagomilanih problema u ovoj oblasti i u nama ćete imati sagovornika za njihovo rješavanje, počevši od poštivanja i poboljšanja radno-pravnog i finansijskog statusa uposlenih pa do usaglašavanja upisne politike sa potrebama tržišta rada“, istakao je Konaković. On se se ovom prilikom osvrnuo i na slučaj nedavnog trovanja djece u JU „Djeca Sarajeva“ istakavši da očekuje potpune informacije, nakon kojih  će Vlada  poduzeti neophodne mjere i sankcionisati odgovorne.