Sastanak operativnog tima Prve transverzale zakazan za srijedu

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto za srijedu je zakazao sastanak sa ministrom saobraćaja KS Adnanom Štetom, načelnicima općina Centar i Vogošća Nedžadom Ajnadžićem i Edinom Smajićem, direktorom Zavoda za izgradnju KS Mirzom Hulusićem i direktorom Direkcije za puteve KS Selmirom Kovačem, koji uz pravobranioca Kemala Karića čine Operativni tim za praćenje realizacije projekata izgradnje I transverzale.

Nakon što je Vlada KS izdvojila 15.000.000 KM na poseban podračun Zavoda za izgradnju KS predviđenih za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa na dionici od ulice Kranjčevićeva do Braće Begića, ubrzava se dinamika rješavanja rada na trasi Prve transverzale. Iako su osigurana sredstva od strane Vlade KS, projekt nije bez izazova te je za njegovu uspješnost ključno osigurati efikasnu saradnju svih nivoa i ingerencija, bilo da se radi o Kantonu, općinama, zavodima…

Zakazani operativni sastanak će imati i sedmičnu dinamiku kako bi ključne institucije za provođenje ovog strateškog projekta imale redovnu komunikaciju koja u konačnici treba rezultirati ubrzanim tempom rada na I transverzali.

“Prva transverzala kao plan postoji 40 godina, a kao projekt je aktuelna od 1979. godine. Naša je namjera da konačno završimo ovaj posao.Ovo je jedan od najvažnijih strateških projekata kojeg ova vlada nije započela, ali ćemo ga završiti”, kazao je Forto.

Prva transverzala povezuje Grbavicu, odnosno Južnu longitudinalu od Zagrebačke ulice, preko mosta na Miljacki, između dva muzeja sa Vogošćom, odnosno Jošaničkom petljom, a prolazi pored Željezničke stanice, fabrike Bosnalijek, iza naselja Šip tunelom ulazi u Vogošću.

Pored Vogošće prolazi i kopča grad sa Jošaničkom petljom. Na trasi Prve transverzale planirana je i trasa tramvajskog saobraćaja što je bitno jer će tramvajski saobraćaj povezati i druge urbane sredine sa centrom grada i infrastrukturom.