Vlada Kantona Sarajevo

Sastanak ministra Kazazovića i predstavnika Udruženja „DUGA“

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović održao je u utorak sastanak sa predstavnicima Udruženja  „Društvo ujedinjenih građanskih akcija“ Sarajevo (DUGA). Tom prilikom, predstavnice Udruženja Anka Izetbegović i Sanjna Marković su upoznale ministra Kazazovića sa radom ovog udruženja, te novim projektnim aktivnostima koje DUGA planira realizirati u naredne dvije godine u partnerstvu i uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS. Cilj tih aktivnosti je jačanje kompetencija direktora škola, pedagoga, psihologa i nastavnika, kao realizatora odgojno-obrazovno procesa, a u kontekstu potrebe njegovog usavršavanja u školama.

Kako je najavljeno ovom prilikom, narednih dana će biti potpisan Protokol o saradnji između ovog ministarstva i udruženja kojim će biti definirane njihove obaveze i odgovornosti kao partnera u realizaciji budućih aktivnosti.

Najavljeno je donošenje plana aktivnosti za obuku više od 500 nastavnika pedagoga i direktora osnovnih škola, savjetovanje nastavnog osoblja, te stručno praćenje oko 200 djece sa posebnim obrazovnim potrebama.

Udruženje "DUGA" je jedan od promotora principa inkluzivnosti i otvorenih zajednica koje uvažavaju potrebe svakog djeteta, a njegovi članovi su opredijeljeni za stvaranje okruženja u kojem će svako dijete dobiti priliku da raste i razvija se u skladu sa svojim mogućnostima i sposobnostima. Udruženje  je razvilo vlastite programe obuke za nastavno osoblje, roditelje i predstavnike lokalne zajednice iz područja obrazovne inkluzije.