Vlada Kantona Sarajevo

Sastanak ministra Kazazovića i predstavnica Udruženja „Život sa Down sindromom“: Nastaviti primjenu modela asistencije u inkluzivnoj nastavi

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović primio je danas predstavnice Udruženja „Život sa Down sindromom FBiH“ Sevdiju Kujović i Maidu Agić.  Tema sastanka je bila unapređenje inkluzivnog obrazovanja u redovnom obrazovnom procesu, sa fokusom na djecu sa Down sindromom.

Razmatrane su dosadašnje zajedničke aktivnosti  ovog udruženja i Ministarstva na tom planu a koje se, između ostalog, odnose na podršku školama i učenicima kroz doedukaciju nastavnog kadra, te na jačanje vršnjačke podrške unutar inkluzivnog odjeljenja.

Predstavnice Udruženja su akcentirale potrebu uključivanja asistenata kao podrške u realizaciji inkluzivne nastave.

Ovom prilikom, one su ministra informisale o ranijem  modelu asistencije u školama, a koji je Udruženje razvilo u saradnji sa ovim ministarstvom s ciljem podrške djeci s posebnim obrazovnim potrebama.

„Taj model je razvijan na temelju rada 38 asistenata u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo kroz oko 17.000 školskih časova u periodu od 2011. do 2013. godine“, istakla je Maida Agić naglašavajući da je neophodno nastaviti s njegovom primjenom jer je, između ostalog, prisutan trend povećanja upisa djece s Down sindromom u osnovne škole.

„To je dobar model jer je uspješno odgovorio na potrebe učenika i nastavnika u inkluzivnoj nastavi“, naglasila je Agić.

Na sastanku je razgovarano i o „Akcionom planu za smanjenje prepreka za učenje i učešće djece s teškoćama u razvoju u inkluzivnom odgojno-obrazovno procesu“ koje je Udruženje izradilo u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS. Prema riječima ministra Kazazovića, mjere definisane ovim Akcionim planom će biti implementirane kroz niz normativnih akata koje ovo ministarstvo planira izraditi.