Vlada Kantona Sarajevo

Sastanak delegacije Kantona sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj: EBRD nastavlja kreditiranje infrastrukturnih projekata

O započetim projektima finansiranim iz kredita EBRD-a te o novim koji bi se na isti način mogli realizirati u naredne tri godine razgovarali su danas predstavnici Kantona Sarajevo na čelu sa premijerom Elmedinom Konakovićem sa šefom Ureda ove banke u Sarajevu Ianom Brownom. On je iskazao spremnost Banke da i dalje kreditno podržava projekte infrastrukture te da za nastavak saradnje očekuju jasno iskazane prioritete koji bi se mogli realizirati u naredne tri godine. Trenutno se u Sarajevu ovim sredstvima radi na izgradnji južne logitudinale, završena je dionica do Hrasnog, i nastavak radova se, kako su naglasili u Ministarstvu saobraćaja KS, očekuje u jesen ove godine. U okviru obnove saobraćajnica, planirani su i radovi na prvoj transverzali i to dionica od Željezničke stanice do naselja Šip te tunel Kobilja Glava.

Nakon prekida ugovora o finansiranju rekonstrukcije vodovodne mreže, zajednički je stav i interes da se ona obnovi, a struka treba da predloži dinamiku radova i povlačenja sredstava.

“Vodosnabdijevanje ostaje naš prvi prioritet kada govorimo o projektima i kreditiranju. Otklonili smo probleme koji su nas zaustavili u realizaciji prethodnog ugovora. Mnoge stvari su već od ranije tehnički usaglašene, vrlo brzo možemo krenuti u ovaj projekt”, istakao je Konaković. Uz vodosnabdjevanje, kao najvažnije infrastrukturne potrebe koje će biti ponuđene Banci na razmatranje, jesu obnova kapaciteta na Bjelašnici, vertikalnog transporta i vještačkog zasnježivanja te finansijske intervencije u više segemenata javnog gradskog prijevoza. Tu se misli prevashodno na rekonstrukciju tramvajskih šina, na uvođenje sistema elektronske naplate karata, uređenja stanica, nabavke autobusa.

“Očekujemo da nam uputite zahtjeve za kreditiranje spomenutih projekata. Tu smo da vam pomognemo i oko potreba za tehničku pripremu projekata. Za nas je važno da napravite procjenu troškova, da odvojite ono što je suštinski važno od onoga što je poželjno. Vjerujem da neće biti razloga da ne nastavimo i ne proširimo našu dosadašnju dobru saradnju”, poručio je direktor Brown.