Saradnja AKAZ-a i Vlade KS : “Sigurnije i kvalitetnije zdravstvo za građane i zdravstvene radnike u KS na prvom mjestu”

Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u FBiH (AKAZ) Ahmed Novo susreo se sa ministricom zdravstva Kantona Sarajevo Amelom Sofić i premijerom Kantona Sarajevo Edinom Fortom.

Na sastanku je bilo govora o poboljšanju kvaliteta u zdravstvu i načinima na koje svi zajednički, svako u okviru svog mandata, mogu uraditi što više kako bi se obezbijedila što bolja i što kvalitetnija zdravstvena zaštita za svakog pacijenta.

“Kao zastupnik u Skupštini KS o AKAZ-u sam najviše slušao u kontekstu raznih izvještaja, i uvijek se govorilo kao o Agenciji koja nam dovodi standarde i kriterije kako bi se znalo šta nam tačno treba kako bismo imali što bolje i kvalitetnije zdravstvo”, kazao je između ostalog na sastanku premijer Forto izražavajući zainteresiranost za načine na koje sa svoje pozicije može podržati kvalitet u zdravstvu.

Ministrica Softić interesirala se o samim procesima certifikacije i akreditacije, sigurnosti za pacijente ali i sigurnosti za zdravstvene radnike koje ti procesi omogućavaju, o tome koje su sve zdravstvene ustanove u Kantonu Sarajevo akreditirane te na kojem su nivou zdravstvene ustanove u KS u odnosu na zdravstvene ustanove u drugim kantonima FBiH, o čemu ju je Novo informirao. Zanimala ju je i međunarodna saradnja AKAZ-a i članstvo u krovnoj međunarodnoj organizaciji za kvalitet ISQuae.

“Sastanak je protekao u ugodnoj atmosferi, dogovoreni su i naredni koraci i sastanci, posebno kada je riječ o ulozi AKAZ-a i resornog ministarstva zdravstva, i nadam se korektnoj i konkretnoj saradnji na unapređenju sigurnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite u KS kroz programe facilitacije, edukacija i vanjskih ocjena zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, a sve za naše korisnike zdravstvene zaštite, jer sve što radimo radimo za naše pacijente”, kazao je nakon sastanka direktor Novo.