Vlada Kantona Sarajevo

Sanacija deficita kadrova u zdravstvenim ustanovama KS: Prijem 12 pedijatara i specijalizacija za 18 novih ljekara za dječije bolesti

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo hitnim i strateškim mjerama sanira zatečeni nedostatak kadrova u zdravstvenim ustanovama u našem kantonu. Nedostatak pedijatara rješava se zapošljavanjem novih 12 specijalista za dječija oboljenja, što se očekuje do početka septembra.

Ipak, to neće biti dovoljno za optimalan rad u budućem periodu zbog odlaska većeg broja pedijatara u penziju.

Vlada KS i Ministarstvo zdravstva su obezbjedili dodatna sredstva u rebalansu budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za 18 novih pedijatrijskih specijalizacija za šta zdravstvene ustanove imaju obavezu raspisati konkurse u što kraćem periodu.

Ministrica zdravstva KS Amela Sofić naglašava kako borba sa zatečenim stanjem nedostatka pedijatara nije jednostavna jer planirane i odobrene specijalizacije nisu realizirane duži niz godina.

“U fazi smo uvođenja sistema kadrovskog kontinuiteta i saniranja nedostaka procesa realizacije specijalizacija iz prethodnih godina uz poštovanje zakonskih propisa", kazala je ministrica Sofić i dodala da su odlukom Ministarstva zdravstva i Vlade KS obezbijeđena dodatna sredstva za prijem pet novih specijalista za Domove zdravlja.

Konkursna procedura prema svim zakonskim pravilima je pri kraju.

“Otvaranje pedijatrijskog odjela u Općoj bolnici 'Prim.dr.Abdulah Nakaš' značajno će popraviti situaciju, jer smo stvorili preduslove i u toku je konkursna procedura za prijem sedam novih specijalista pedijatara a u toj ustanovi trenutno rade dva pedijatra. Time će se obezbijediti sekundarni nivo pedijatrijske djelatnosti i funkcionalno povezati sa primarnim pedijatrima u Domovima zdravlja i onim na tercijarnom nivou na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu”, kazala je ministrica Sofić.

Pedijatrija je specifična grana medicine, čija je oblast zdravstvena zaštita od rođenja do adolescentnog perioda, a zdravlje djeteta ne smije da bude briga samo roditelja nego i cijelog društva.

“Drago mi je zbog činjenice da smo uradili ono što niko do sada nije, obezbijedili sredstva za 148 deficitarnih specijalizacija za sve ustanove, od kojih je 18 budućih pedijatara. To je kumulativni broj nerealiziranih specijalizacija iz prethodnog perioda”, dodala je ministrica Sofić.