Vlada Kantona Sarajevo

Rješenje za rušenje objekta firme “Higijena” na Prvoj transverzali bit će gotovo sutra

Rješenje za rušenje objekta firme “Higijena” na trasi Prve transverzale, Općina Centar donijet će sutra, kako bi se mogli uvesti izvođači radova i početi s uklanjanjem ovog objekta, najavljeno je na današnjem redovnom sastanku članova Operativne grupe za izgradnju ove gradske saobraćajnice.

Planirano je da do narednog sastanka Općina Centar završi parcelizaciju zemljišta od ulice Braće Begića do Bosnalijeka, čime bi se stekli uslovi za dalje rješavanje imovinsko – pravnih odnosa na ovoj dionici.

Ovom prilikom, direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Mirza Hulusić informisao je prisutne kako je održan sastanak sa predstavnicima Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, na kojem je dogovoreno da se ubuduće sve pristigle žalbe na geodetske poslove na Prvoj transverzali smatraju apsolutnim prioritetom u rješavanju.

Po riječima, direktora Hulusića Fedralna uprava je spremna održati i radno – konsultativne sastanke sa nadležnim u općinama kako bi im dali preporuke u rješavanju određenih predmeta.

Također je zaključeno kako je potrebno da ministrica pravde i uprave KS Lejla Brčić i pravobranilac KS Kemal Karić održe sastanak sa predsjednicom Općinskog suda i šefom zemljišno – knjižnog odjela, kako bi se ubrzalo uknjižavanje prava vlasništva na ugovore.

Usvojen je i zaključak da od sljedećeg sastanka nadležni u općini izvještavaju Operativnu grupu o pokrenutim procesima eksproprijacije koji se vode u nadležnim imovinsko pravnim općinskim službama, kako bi, ukoliko je potrebno, svi od Zavoda za izgradnju do resornih ministarstava u tim procesima pomogli.