Vlada Kantona Sarajevo

Redovna sjednica Skupštine KS zakazana za 11. decembar

Kolegij Skupštine KS odlučio je da se 16. Radna sjednica Skupštine KS održi 11. decembra 2019. godine  sa početkom u 10,00 sati.


Na dnevnom redu ove sjednice naći će se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo te nacrti  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine; Zakona o izmjenama Zakona o šumama Kantona Sarajevo,  Zakona o Ekonomsko – socijalnom vijeću za područje Kantona Sarajevo te Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo.

Prijedlog odluke o   izmjenama Odluke o osnivanju lovišta na području Kantona Sarajevo,  te prijedlozi Odluke o razrješenju dužnosti zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo i  Odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo takođe će biti predmeti  izjašnjavanja zastupnika na ovoj sjednici.

Svoju saglasnost Skupština treba  dati na niz odluka na nacrte ugovora o kupoprodaju u stambenim objektima u naseljima Šip, Rosulje i Dobrinja V o čemu se više podataka nalazi na službenoj web stranici Skupštine KS.


Skupština će se očitovati o  Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo – šume  za 2018. godinu te  Izvještaju o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir.”
 

Zastupnici će biti upoznati i sa Informacijom o provođenju Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca  javnih funkacija u KS.

Prema Poslovniku o radu Skupštine KS, utvrđeni dnevni red može se dopunjavati četiri dana prije održavanja sjednice, sa svim materijalima osim za zakonima.