Reagovanje Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo na pisanje portala KLIX

U današnjem tekstu na portalu Klix pod nazivom “Neprincipijelna Vlada Kantona Sarajevo: Može na neodređeno s diplomom iz Širokog Brijega” prezentirane su nepotpune činjenice te vas stoga molimo da reagovanje Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo objavite kako bi javnost bila tačno informisana o temi koja se obrađuje u ovom tekstu:

Vlada Kantona Sarajevo je na 110. sjednici održanoj 25. 1. 2018. godine Zaključkom broj: 02-05-515-37/18 dala saglasnost za prijem namještenika u Stručnu službu Vlade Kantona Sarajevo na upražnjeno radno mjesto zbog odlaska namještenika u drugi organ uprave.

Nakon dobijene ove saglasnosti Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo je dana 1. 2. 2018. godine raspisala interni oglas na koji nije bilo prijavljenih kandidata.

Imajući u vidu da na interni oglas nije bilo prijavljenih kandidata, Stručna služba Vlade je objavila javni oglas u tri dnevna lista, i to: Dnevni avaz, Oslobođenje i Dnevni list. Na oglas je prijave dostavilo sedam kandidata, od kojih je šest njih ispunjavalo uslove, a sve pojedinosti koje je u vezi s izborom kandidata u svoj Zapisnik od 21. 3. 2018. godine pod brojem:16-14-28-20/18 evidentirala Komisija za provođenje Javnog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Stručnoj službi Vlade.

Nakon provedene procedure i izvršenog odabira najuspješnijeg kandidata upućene su obavijesti svim kandidatima 30. 3. 2018. godine. Žalbu izjavljenu protiv obavijesti rukovodioca podnio je jedan kandidat. U zakonskom roku sva dokumentacija s prijavama na Javni oglas je proslijeđena Odboru državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine.

Odbor državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine je donio Rješenje 24. 12. 2018. kojim se žalba odbija kao neosnovana.

Postupajući po odluci Odbora državne službe za žalbe FBiH ista je sa zahtjevom za izradu rješenja o stupanju na posao proslijeđena Stručnoj službi za zajedničke poslove KS – Odjeljenje za personalne poslove, te je po tom osnovu ova Služba 8. 1. 2019. godine uradila Rješenje o prijemu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši referent za pripremanje i realizaciju sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

Podsjećamo da moratoriji o zapošljavanju u javnom sektoru, koje su donijeli i prošla i sadašnja Vlada Kantona, znači da se zapošljavanje ne može vršiti BEZ SAGLASNOSTI VLADE. Važno je istaći da u periodu moratorija zapošljavanje nije obustavljeno, nego je ostavljeno da Vlada odobrava upošljavanje, u skladu sa potrebama i planskim upravljanjem ljudskim resursima.