"Putujući vrtić" od naredne godine u Kantonu Sarajevo

Realizacija projekta koji bi imao za cilj uvođenje obaveznog predškolskog obrazovanja, kao i "putujućeg vrtića" bila je povod današnjeg sastanka ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvira Kazazovića sa generalnim direktorom Caritasa za Zapadni Balkan Danielom Bronkalom i direktoricom Javne ustanove "Djeca Sarajeva" Jasminom Čongo.

Kako je navedeno ovi projekti su prevashodno namijenjeni djeci iz osjetljivih i marginalizovanih društvenih grupa.

"Caritas je planirao nabaviti autobus za potrebe putujućeg vrtića u kojem bi boravila djeca kojoj odbaništa na području Kantona Sarajevo nisu dostupna. Pored vozača s mališanima bi radile dvije odgajateljice i jedan asistent iz romske populacije", pojasnio je Bronkal.

Po njegovim riječima, planirano je da ovaj projekt započne naredne godine i traje do 2020.

Finansijska sredstva za prvu godinu putujućeg vrtića obezbijedit će Caritas, a za sve naredne resorno ministarstvo, s tim da bi JU Djeca Sarajeva bila vlasnik ovog autobusa.

"U interesu nam je da što veći broj mališana, posebno onih iz osjetljivih društvenih grupa, kojima su nažalost manje dostupni sadržaji predškolskih ustanova budu uključeni u sistem vaspitno obrazovnog rada", istakao je ministar Kazazović.

Inače, putujući vrtić je namijenjen djeci uzrasta od četiri do šest godina.