Pronaći rješenja za arhiviranje predmeta notarijata u Kantonu Sarajevu

Pronalaženje rješenja za arhiviranje predmeta koji se nalaze u okviru notarijata u Kantonu Sarajevo bio je povod jučerašnje posjete ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo Marija Nenadića i pomoćnice ministra Irene Zime sa notarima koje je predvodio predstavnik Notarske komore Sefedin Suljević.

“Imamo odličnu saradnju sa nadležnim predstavnicima pravosuđa, uprave, civilnog sektora i građanima, ali nam problem u radu trenutno predstavlja arhiviranje spisa notara koji odlaze sa dužnosti”, istakao je Suljević.

Navedeno je i kako postoje određene nedorečenosti u pravilniku koji uređuje to pitanje, te je najavljeno kako će naredne sedmice ministar i predstavnik notarijata razgovarati sa potencijalnim zakupodavcima prostora u Općini Ilijaš, s ciljem iznalaska rješenja za arhiviranje pomenutih predmeta.

Na sastanku je bilo riječi i o zakonodavnim aktivnostima koje bi unaprijedile pravnu sigurnost i poredak Kantona Sarajevo, kao i o Zakonu o ovjerama prepisa i rukopisa, te o Pravilniku notara.

Ovom prilikom, razgovarano je o određenim pravnim rješenjima na koje bi direktan uticaj možda moglo imati Ministarstvo pravde i uprave i Notarska komora. Tu se prije svega misli na razmatranje pitanja funkcioniranja platnih naloga u KS, posebno onih u vezi s naplatom usluga komunalne privrede, te onih koji se odnose na zakup poslovnih prostorija i propisa iz oblasti upraviteljstva u zajedničkim oblicima stanovanja.

Suljević je pohvalio Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo jer su donijeli amandmane na Ustav KS, te na taj način stvorili prostor za uređenje čitavog niza pitanja iz oblasti lokalne samouprave i zaštite ljudskih prava na području KS.