Vlada Kantona Sarajevo

Proglašena DRUGA EPIZODA UPOZORENJA u Kantonu Sarajevo

Referentne automatske stanice za monitoring kvaliteta zraka, zabilježile su tokom jučerašnjeg dana prekoračenje prosječnih dnevnih vrijednosti suspendovanih čestica prašine u zraku – PM10 od 300 µg/m3, predviđenih za proglašenje druge epizode ¨Upozorenje¨ u skladu sa Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti u Kantonu Sarajevo. Izmjerene prosječne dnevne vrijednosti za PM10 iznosile su: na lokalitetu Ilidže 338.3 µg/m3 , na lokalitetu Otoke 321.1 µg/m3. Federalni hidrometerološki zavod u Kantonu Sarajevo za naredna 24 sata ne predviđa značajnu promjenu vremenske situacije,te se može očekivati daljnji trend povećanja koncentracije zagađujućih materija na području Kantona. Na osnovu svih ovih informacija Operativni štab Vlade KS je proglasio DRUGU EPIZODU UPOZORENJA.

Ova epizoda je proglašena, nakon konsultacija obavljenih sa svim članovima Operativnog štaba kako je to predviđeno poglavljem III član 4. Plana, a koji definiše postupanje u hitnim slučajevima.

Dakle u skladu sa Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti u Kantonu Sarajevo sl.novine KS broj 3/14. Operativni štab Vlade KS nalaže:

  • da sva postrojenja za sagorijevanje snage preko 1MW koja koriste čvrsta goriva i teška ulja, smanje produkcije toplotne energije za minimalno tri stepena C ( to se odnosi naročito na proizvođače toplotne energije BAGS Energotehnika i druge),
  • da KJKP „Toplane“ i drugi subjekti koji se bave proizvodnjom i distribucijom toplotne energije, a koriste prirodini gas kao energent smanje temperaturu u prostoru koji zagrijavaju za jedan stepen C,
  • da se zabrani kretanje automobila čiji motori imaju normu manju od EURO tri uz pojačane kontrole organa MUP-a,
  • Osigurati protok motornih vozila bez dužeg zadržavanja na glavnim gradskim raskrsnicama sa izmjerenim najvećim koncentracijama zagađujućih materija, putem uvođenja Centra za upravljanje i nadzora semaforiziranih raskrsnica gdje bi se iz kontrolnog centra moglo uticati na dužinu trajanja „zelenog vala“.
  • da nadležne inspekcije pojačaju nadzor nad provođenjem zadatih mjera,
  • nalaže se primjena i svih ostalih mjera za drugu epizodu utvrđenu Planom.

Naglašava se da ostaju na snazi i sve mjere koje podrazumijeva PRVA EPIZODA PRIPRAVNOSTI, a koju je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša proglasilo 03.12.2015.godine.

Apeluje se na građane da svedu na minimum kretanje i zadržavanje na otvorenom u ovom periodu i zdrave populacije a naročito ugrožene kategorije (trudnice,   djeca, starije osobe, hronični bolesnici). Pri eventualnom boravku na otvorenom koristiti zaštitu u vidu zaštitnih maski. Smanjiti konzumiranje cigareta u zatvorenim prostorijama i korištenje čvrstog goriva koliko je to moguće.

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor kontinuirano prati vremenske prilike i koncentracije zagađujućih materija u zraku, te će u skladu sa razvojem situacije davati preporuke za daljnja postupanja Operativnom štabu Vlade Kantona Sarajevo.