Vlada Kantona Sarajevo

Privremena potpuna obustava saobraćaja, zbog sindikalne protestne šetnje zdravstvenih radnika

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dalo je saglasnost Samostalnom sindikatu radnika u zdravstvu KS za privremenu izmjenu režima saobraćaja na dijelu saobraćajnica u kojem se budu kretali učesnici protestnog skupa i to – START: Vilsonovo šetalište (Park penzionera) - Topal Osman paše/Ložionička do Zavoda zdravstvenog osiguranja KS (zadržavanje 15 minuta) - Zmaja od Bosne - Hiseta - do zgrade Doma sindikata -Reisa Džemaludina Čauševića do zgrade Vlade Kantona Sarajevo (CILJ), a u skladu sa operativnom procjenom pripadnika MUP-a KS za danas, 30. novembra 2021. godine u vremenu od 09:00 do 16:00 sati, radi održavanja mirnih protesta.

Privremena izmjena režima saobraćaja sastoji se od: „Potpune obustave motornog saobraćaja na dijelu kolovoza na kojima službenici MUP-a KS procjene sigurnost učesnika protesta, a na ostalim lokacijama dozvoljava se samo u postojećem režimu saobraćaja, bez upotrebe zvučnih signala i uz policijsku pratnju”.

Nakon utvrđenog vremenskog termina, odnosno prolaska kolone, MUP će uspostaviti redovni režim saobraćaja.

Organizator protesta je dužan:

a) Radi obezbijeđenja funkcionalnog i bezbijednog odvijanja saobraćaja, potrebno je da organizator

protesta obezbijedi prisustvo nadležne PU-e koja će vršiti upozorenja i usmjerenja saobraćaja.

b) Osigurati bezbjedan prolaz pješaka i njihovu zaštitu.

c) Istekom razloga za privremenu obustavu saobraćaja organizatorje dužan ukloniti eventualne prepreke na saobraćajnicama i iste dovesti u prethodno stanje.

d) Na kolovoznim površinama, a na trasi kretanja kolone, zabranjeno je iscrtavanje horizontalnih oznaka;

e) Radi organizovanja protesta potrebno je prethodno dobiti saglasnost MUP-a Kantona Sarajevo, u kojoj će biti definisani ostali uslovi za njihovo održavanje.