Priprema projekta radnog naziva Jačanje participativne demokratije i dobrog upravljanja kroz ustavne reforme i snažniju lokalnu samoupravu u KS

Dogovori oko pripreme projekta radnog naziva Jačanje participativne demokratije i dobrog upravljanja kroz ustavne reforme i snažniju lokalnu samoupravu u Kantonu Sarajevo povod su današnjeg sastanka ministra pravde i uprave KS Marija Nenadića sa menadžerom Centra civilnih inicijativa (CCI) Adisom Arapovićem.

"Ovaj projekt je naša zajednička inicijativa koju smo uputili ka švicarskim vlastima, jer su oni napravili jednu vrlo kompatabilnu strategiju saradnje Švicarske i Bosne i Hercegovine za period 2017- 2020. godine", pojasnio je ministar Nenadić.

Dodao je da oni odgovarajuće strategije kreiraju svake dvije godine prema zemljama regiona, kako bi na jedan integrisan i konkretan način podržavali proevropske projekte koji se pripremaju i realiziraju u Bosni i Hercegovini. Po njegovim riječima, ovo je veoma koristan projekt, jer se odnosi na set ustavnih amandmana koji će se naredne sedmice naći pred zastupnicima Skupštine Kantona Sarajevo.

"Nakon usvajanja amandmana uslijedila bi konkretizacija i implementacija kroz izradu i donošenje propisa, a prije svih zakona o lokalnoj samoupravi, pripadnosti javnih prihoda, ali i niza drugih zakonskih rješenja koja će nakon usvajanja ustavnih amandmanima urediti odnose i nadležnosti Kantona, Grada i općina", istakao je ministar Nenadić.

Kako je kazao Arapović, ovo bi mogao biti sjajan model integriranja interesa zajednice, a CCI želi pomoći da se ustavnim reformama postigne širi društveni konsenzus bez otpora koji će biti partikularne prirode.

"Svima je u interesu da se ova reforma provede do kraja, a vrlo je bitno da u njoj učestvuje što više građana, stručna i akademska javnost, kao i organizacije koje predstavljaju općine, poput Saveza općina i gradova", naveo je Arapović te dodao kako je važno da se i po vertikali i horizontali postigne širi konsenzus da bi se donijela rješenja na zadovoljstvo svih.

Na sastanku je rečeno da je potencijalna uloga CCI-a da ovu reformu napravi inkluzivnijom, kako bi u njoj učestvovali svi oni zbog kojih postoji lokalna samouprava, a to su građani.

"Želimo da vidimo jednoglasnu podršku u Skupštini reformama koje će doći u vidu amandmana, a nakon toga i zakonskih paketa. Na ovaj način će biti jasno kako su reforme moguće bez politizacije, a one su efikasno i efektivno usmjerene ka interesima građana, poboljšanju javnih usluga, zadovoljstvu krajnjih korisnika, uz odgovornost svih nivoa vlasti", poručio je Arapović.