Vlada Kantona Sarajevo

Premijer Nenadić i direktor Halilović: Pojačan rad inspekcije tokom korone

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić održao je danas sastanak s direktorom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Fahirom Halilovićem koji ga je informisao da je u periodu od 03. marta do 12. jula ove godine, sanitarna inspekcija uradila 5.400 inspekcijskih nadzora.

Naveo je kako je izdato 550 rješenja s ciljem otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti, dok je izdato 85 prekršajnih naloga u ukupnoj vrijednosti od 145.000 KM.

Ovo je, po riječima direktora, djelovanje inspekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, odnosno poštivanja socijalne distance i nošenja maski.

"Tokom inspekcijskih nadzora insistira se na preventivnim i korektivnim mjerama, prije nego se poduzmu represivne mjere", istaknuto je ovom prilikom.

Potrebno je omogućiti nova upošljavanja u Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove, jer i dalje nema dovoljno zaposlenih u sanitarnim, ekološkim, stambenim inspekcijama.

"Mnogo je posla, a naši se inspektori na terenu susreću s brojnim izazovima, a često su izloženi i fizičkim napadima", istakao je direktor Halilović.

Dodao je kako imaju odličnu saradnju s Ministarstvom unutrašnjih poslova i Vladom KS.

Vezano za prevenciju i zaštitu zdravlja stanovnika u javnom prijevozu Kantona Sarajevo, direktor Halilović informisao je premijera da se vrše redovne kontrole i da je stanje zadovoljavajuće, uvažavajući podatak da se oko 1, 5 posto kontrolisanih nije pridržavalo preporučenih i obavezujućih mjera zaštite.

Također je razgovarano o potrebi pokretanja procedure za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o inspekcijskim poslovima. Inspekcija će i dalje raditi na suzbijanju sive ekonomije i jačanja zdravstvene zaštite stanovništva u Kantonu Sarajevo.

Premijer Nenadić je dao podršku Upravi za inspekcijske poslove, pohvalio je njihov rad tokom prethodnog perioda intenzivne borbe protiv koronavirusa, te stavio na raspolaganje sve resurse koje ima Vlada kako bi se rad Uprave učinio još efikasnijim.