Premijer Konaković, ministar Nenadić i predstavnici pravosudnih institucija: Unaprijediti efikasnost pravosuđa u Kantonu Sarajevo i implementirati odluke Ustavnog suda BiH

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar pravde i uprave Mario Nenadić održali su danas sastanak sa predstavnicima pravosudnih institucija u Kantonu Sarajevo i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

Osim članova Vlade, sastanku su prisustvovali predsjednik Kantonalnog suda Jasmin Jahjaefendić, predstavnici Općinskog suda Vesna Rašeta i Adela Bejtović, glavna kantonalna tužiteljica Dalida Burzić, kao i predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) Hajro Pošković, Kenan Ališah i Damir Balić.

Ministar Nenadić, kao organizator sastanka, istakao je da je povod njegovog održavanja bio razmjena informacija između nadležnih institucija u cilju prepoznavanja zajedničkih prioriteta i unapređenja ukupnog procesa rada i efikasnosti pravosuđa u Kantonu Sarajevo.

"Direktna inicijativa za njegovo održavanje su učestale odluke Ustavnog suda BiH i Suda u Strazburu a koje govore o povredi prava na adekvatan pravni lijek i na suđenje u razumnom roku što je rezultiralo obveznim isplatama naknada za nematerijalnu štetu prema osobama koje su podnijele apelaciju protiv nadležnih kantonalnih pravosudnih institucija", obrazložio je ministar Nenadić.

Upoznao je prisutne da je samo od početka ove godine do danas dosuđeno ukupno 166. 000 KM po ovom osnovu, a da je za to u Budžetu KS osigurano 63.000 KM. Neovisno od toga, ministar je podsjetio prisutne da se za ukupno pravosuđe na godišnjem nivou izdvaja oko 33 miliona KM a iz tog iznosa plaća se prije svega rad oko 800 uposlenika u pravosudnom sistemu, uključujući nositelje pravosudnih institucija, državne službenike i administrativno osoblje.

"Ostale obveze Kantona, u smislu Zakona o sudovima u FBiH, jesu da osigura sredstva za rad sudova i to da im obimom i vremenom doznačavanja omogućavaju da u svom radu postupaju nezavisno, nepristrasno i efikasno te da svaki sud ispunjava sve svoje finansijske obaveze po njihovom dospijeću. Kada se doda i to da Kanton Sarajevo iz svog Budžeta plaća troškove usluga psihijatrijskih bolnica i pritvora i obveza prema braniteljima po službenoj dužnosti, koji su samo u prošloj godini Kanton koštali oko 2,5 miliona KM, jasno je da je neophodna koordinacija ovog sistema", dodao je ministar Nenadić.

Govorio je i o tome da je neophodno puno više koordinacije sa nivoa BiH, FBiH, VSTV-a i nadređenih institucija.

Premijer Konaković je istakao da je ovo dobar način rješavanja svih problema kao i unapređenja rada pravosuđa u Kantonu Sarajevo. Pohvalio je rad Ministarstva pravde i uprave i istakao da pokušava ostvariti veću koordinaciju u ovom procesu kroz stalnu komunikaciju sa nadležnim institucijama u BiH. Naglasio je da Vladu KS ne zanimaju pojedinačni slučajevi jer je ona odgovorna za ukupno unapređenje rada pravosuđa. Govorio je o širem aspektu funkcioniranja i finansiranja Kantona i njegovih brojnih institucija, te je dao punu podršku radu pravosuđa i potcrtao da se unapređenje njihovog rada ne može očekivati samo kroz intervencije Kantona, nego da se očekuje i od nositelja dužnosti u sudovima i u Tužilaštvu da svojim menadžerskim vještinama daju doprinos tome. Obavijestio ih je o planovima Vlade do kraja godine i rekao da će biti napravljen detaljan pregled stanja u svim oblastima, a da će unutar pravosuđa biti ispoštovani oni prioriteti koje odredi resorni ministar sa predstavnicima pravosudnih institucija.

Predstavnici VSTV-a govorili su, između ostalog, o mogućim i potrebnim izmjenama Zakona o parničnom postupku, potrebi unapređenja koordinacije među institucijama, te posebnim projektima koji se provode u VSTV-u, o sredstvima koja su ulagana u pravosuđe od početka njegove reforme u BiH. S obzirom na to da se 50 posto ukupnih aktivnosti u BiH vezanih za pravosuđe odvija u Kantonu Sarajevo pozvali su ministra Nenadića da aktivno sudjeluje u radnim grupama koje će do kraja godine raditi na rješavanju pojedinačnih navednih pitanja.

Predsjednik Kantonalnog suda Jasmin Jahjaefendić upoznao je prisutne o dinamici rješavanja predmeta na Građanskom odjeljenju ovog suda, njih 20.000 koji datiraju iz 2011. godine. Istakao je da bez povećanja broja sudija neće biti moguće unaprijediti rad Kantonalnog suda. Da bi se riješili zaostaci u rješavanju predmeta i značajno unaprijedio rad neophodno je zaposliti još 44 sudije u Građanskom i Upravnom odjeljenju kao i 110 administrativnih radnika. Uz to je potrebno obezbijediti i novi prostor za rad i nabavku opreme, dodao je.

Glavna kantonalna tužiteljica Dalida Burzić ukazala je na napredak u radu Kantonalnog tužiteljstva i predložila korištenje tipskih odluka u rješavanju radnih sporova na Kantonalnom sudu što bi također moglo doprinijeti unapređenju rada. Istakla je da i u ovoj instituciji postoji problem sa nedostatkom prostora za rad ali da se taj problem rješava uz pomoć Vlade KS koja je izdvojila 300.000 KM za osposobljavanje i stavljanje u funkciju još jednog sprata zgrade ove institucije.

Predstavnici Općinskog suda su i ovaj put ukazali na problem velikog broja komunalnih predmeta koji opterećuju rad ovog suda, kao i problem nedostatka prostora.

Sastanak je ocijenjen konstruktivnim i istaknuto da je Vlada u ovom sastavu dosada provela najbolju koordinaciju procesa.

Ministar je istakao i da je ovo dijelom odgovor na drugi dio odluke Ustavnog suda BiH, u kojoj se navodi da su nadležne institucije dužne osigurati odgovarajuće aktivnosti i mjere za unapređenje efikasnosti pravosuđa i smanjenja roka trajanja sudskih postupaka, a koji, prema međunarodnim konvencijama i propisima, iznosi oko dvije godine.