Vlada Kantona Sarajevo

Premijer Konaković, ministar Hasanspahić i zastupnik Vukasović u posjeti KJKP „Pokop“: Potrebno urediti dio zemljišta na groblju Vlakovo

O poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Pokop“ i njhovim budućim projektima razgovarali su danas premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, ministar komunalne privrede i infrastrukture Senad Hasanspahić i zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Mario Vukasović sa direktoricom ovog preduzeća Almom Pinjić.

 „Preduzeće 'Pokop' upravlja i gazduje sa devet komunalnih grobalja čija je ukupna površina oko 879.000 kvadratnih metara i odgovorno je za poslove organizovanja ukopa i održavanje 11 grobalja u Kantonu Sarajevo“, pojasnila je direktorica Pinjić te dodala da ovo preduzeće sa 218 zaposlenika u kontinuitetu pozitivno posluje i nema nikavih dugovanja prema dobavljačima. Navela je da je prošle godine u aprilu uvedeno plaćanje naknade za klesare, što je također omogućilo ostvarivanje boljih prihoda.

Prema njenim riječima „Pokop“ ima i dobru saradnju sa vjerskim zajednicima, a u sklopu ovog preduzeća funkcioniše i služba koja je građanima na raspolaganju 24 sata.

Na sastanku je, između ostalog, bilo riječi o sredstvima koje je potrebno obezbijediti u Budžetu Kantona Sarajevo za uređenje dijela zemljišta na groblju Vlakovo, kako bi se u funkciju stavilo 500 novih grobnih mjesta.

„Trebate iskoristiti zakone o koncesijama i javno - privatnom partnerstvu, koje Kanton Sarajevo ima, a koji omogućavaju udruživanje privatnog kapitala sa sredstvima vašeg preduzeća radi realizacije značajnih kapitalnih projekata“ istakao je premijer Konaković.