Vlada Kantona Sarajevo

Premijer Konaković i predsjedavajući Bukva primili članove AMUS-a: Kanton Sarajevo započeo aktivnosti s ciljem suzbijanja crnog tržišta i nelegalne prodaje autorskih djela

„Izrada Zakona o komunalnoj policiji i unapređenje rada inspekcijskih organa aktivnosti su koje je Kanton Sarajevo započeo između ostalog i s ciljem suzbijanja nelegalne prodaje autorskih djela na 'crnom tržištu'“, istakao je premijer Elmedin Konaković na današnjem sastanku sa članovima Asocijacije kompozitora muzičkih stvaralaca (AMUS), Edinom Dervišhalidovićem, Davorom Sučićem i Mirzom Hajrićem.

Povod ovog sastanka je bio upoznavanje premijera Konakovića i predsjedavajućeg Skupštine KS Seje Bukve sa problemima koje ova  asocijacija i njeni članovi imaju u ostvarivanju autorskih prava, kao i o potrebi jačanja poštovanja intelekutalne svojine u ovom Kantonu. Kako je istaknuto, Bosna i Hercegovina  je zemlja sa najvećim stepenom piratstva u Evropi.

„AMUS ima 650 članova iz cijele BiH, od kojih je 95 posto sa područja Kantona Sarajevo. Naši  vodeći autori su među najvećim muzičkim imenima iz cijelog regiona. To je ozbiljna institucija koja baštini djela nekih od najvećih muzičkih imena ove zemlje, te očekujemo od nadležnih organa da to naše blago, ali i naša prava, sačuvaju“, istakao je na početku sastanka Dervišhalidović.

Nedopustivo je, prema riječima Sučića, da se autorska djela muzičkih velikana prodaju na ulicama i pijacama, kao i to da pojedini autori svoja prava ostvaruju preko zakonske regulative susjedne države.

Članovi AMUS-a su zatražili aktivniju ulogu tržišne inspekcije i organa unutrašnjih poslova, kako  bi se riješili problemi kršenja autorskih prava. Iznijeli su inicijativu da se pojedini zakonski i podzakonski akti Kantona Sarajevo usklade sa odredbama zakona koji reguliše ovu oblast na nivou BiH. Zatražili su  također aktivniju kontrolu rada ugostiteljskih objekata i menadžera koji organiziraju manifestacije i priredbe  na kojima se izvode zaštićena autorska djela, uz zahtjev da organizatori za njih pravovremeno pribave odobrenje od AMUS-a.

„Vlada KS će kroz rebalans Budžeta kao i nova zakonska rješenja ojačati rad inspekcijskih organa koji će aktivnije raditi na suzbijanju crnog tržišta, uključujući nelegalne organizacije manifestacija, ali i nelegalnu proizvodnju i distribuciju autorskih djela, te oglašavanja, za što će dijelom biti ovlaštena komunalna policija na čijem formiranju se radi u Kantonu Sarajevo“, najavio je ovom prilikom  premijer Konaković.

Predsjedavajući Bukva je podržao inicijative članova AMUS-a te je istakao da će se kroz zajedničke aktivnosti tražiti najbolja rješenja za ove probleme. Dogovoreno je da se naredne sedmice organizuje novi sastanak čelnika Vlade i Skupštine KS sa članovima AMUS-a, na koji će biti pozvani i resorni ministri, komesar MUP-a i direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kako bi se sagledala cjelokupna problematika i razmotrili koraci njenog rješavanja.