Vlada Kantona Sarajevo

Premijer Konaković i ministrica Tanović-Mikulec obišli Klinički centar Univerziteta u Sarajevu: Naglašena potreba boljeg korištenja ljudskih resursa, opreme i prostora

“Naš cilj je podići kvalitet zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo uz istovremeno obezbjeđenje  kvalitetnog statusa ljudi koji rade u zdravstvu. To podrazumijeva bržu i kvaliteniju zdravstvenu  uslugu, bolju iskorištenost kapaciteta ljudskih resursa, opreme i prostora”, naglasio je premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković koji je zajedno sa ministricom zdravstva KS Emirom Tanović -Mikulec posjeto Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.

Kanton Sarajevo je jedan od šest suosnivača Kliničkog centra, a koji finansira više od polovine potreba ove zdravstvene ustanove. Nesrazmjernost sudjelovanja u upravljanju i finansiranju Kliničkog centra predstavlja problem koji traje već dugo, i koji, kako je danas rečeno, treba biti rješavan uređenjem propisa imajući u vidu stanje na terenu. Iako je Klinički centar predviđen kao ustanova koja pruža usluge tercijarne zdravstvene zaštite, praksa pokazuje drugačiju sliku:

“Ovo je nejasan bolnički referentni model. Ovaj Centar pruža usluge i primarne i sekundarne zdravstvene zaštite i kao takav ima funkciju i kantonalne bolnice. To se mora razjasniti i definisati. Potreban je registar te racionalnija raspodjela svih resursa, ljudi, opreme, prostora. To će omogućiti usmjeravanje više novca u podizanje zdravstvene usluge”, naglasila je ministrica Mikulec-Tanović.

Direktor Klilničkog centra Rusmir Mesihović iznio je pokazatelje rada i poslovanja Kliničkog centra, najakutnije pobleme vezane za nedostatna sredstva iz Zavoda zdravstvenog osiguranja KS,  smanjivanje dugovanja prema dobavljačima i skraćivanju lista čekanja na radiološke pretrage, kao i o potrebnim kreditnim linijama u svrhu opremanja završenih etaža Centralnog medicininskog bloka.

Na sastanku je još jednom naglašeno opredjeljenje ove Vlade Kantona na transparentnom radu i trošenju javnog novca, otvorenom i direktnom komuniciranju sa svima i o svim temama, suočavanju sa problemima  i donošenju mjera koje će dovoditi do promjena i poboljšanja stanja.