Premijer Konaković i ministri sa direktorima javnih i komunalnih preduzeća, zavoda, direkcija i fondova: Vidljivi pomaci u poslovanju preduzeća

Premijeru Kantona Sarajevo Elmedinu Konakoviću te ministrima u Vladi Kantona Mariju Nenadiću, Muharemu Šabiću, Senadu Hasanspahiću, Čedomiru Lukiću, Muji Fiši, Jasminu Halebiću, Elviru Kazazoviću i Mirvadu Kuriću rezultate rada i dinamiku realizacije ciljeva  postavljenih za treći kvartal ove godine predočili su direktori kantonalnih javnih i javnih komunalnih preduzeća, fondova, direkcija i zavoda.

Na ovaj način kroz tromjesečne sastanke i izvještaje Vlada želi pratiti stepen uspješnosti rada kantonalnih preduzeća i institucija, potcrtati pozitivne trendove, ali i ukazati na slabe tačke i uzroke zastoja u realizaciji zadataka.

"Pozitivni pomaci su vidljivi i mjerljivi. Od našeg prošlog sastanka u pojedinim oblastima predočeni su nam konkretni iskoraci u poboljšavanju stanja. Tu bih spomenuo pojačan angažman inspekcija na terenu u ljetnim mjesecima koji su odmah dale rezulate. Za nas je inspekcija vrlo važan organ i tražimo da u ovakvom tempu nastavi i dalje. To je svakako povećanje prihoda koje dalje usmjeravamo prema svim budžetkim korisnicima, to su novi projekti, razvoj. Pojačane kontrole rada na crno i neizdavanje računa se moraju nastaviti istim tempom", poručio je premijer Konaković.

Naglasio je da veća pažnja mora biti usmjerena prema velikim poreznim obveznicima koji  znaju šta rade kada izbjegavaju obaveze prema državi. Više prostora treba ostaviti preduzećima koja tek počinju raditi i koja tek razvijaju  svoje biznise i poslovne vizije.

Pomake u poslovanju bilježi Skenderija, smanjuju se gubici u Parku, Sarajevo-šumama, Direkcija za robne rezerve je konačno preseljena u skladišne prostore Zetre.  

Protekli period, prema finansijskim pokazateljima, bio je povoljan za pojedina komunalna preduzeća. Posebno je važno istaknuti da je mjesečni gubitak KJKP GRAS za prvih šest mjeseci ove godine smanjen za 1,1 milion  KM.

"Iako je GRAS smanjio mjesečni dug za milion i 100.000 KM, on i dalje iznosi dva miliona KM. Poređenja radi, u prvih šest mjeseci ove godine gubitak je 13 miliona, a u istom periodu prošle godine bio je više od 20 miliona KM. Preduzeća koja su ranije poslovala negativno, sada su u pomaku i stanje je dosta zadovoljavajuće. Toplane su poslovale pozitivno i skinuli su čak 700 hiljada KM starog duga te je potpuno stabilizirana priča o pitanju isporuke plina Kantonu Sarajevo", kazao je premijer Konaković. Pozitivnu priču ima i preduzeće Tržnice pijace koje bilježi porast prihoda i nekoliko stotina puta veći u odnosu na prethodni period.

Zajedničko djelovanje Veterinarske stanice, preduzeća Rad, inspekcije dovelo je do vidljivih rezultata uklanjanja opasnih i bolesnih pasa lutalica s naših ulica. Na tom polju ima još mnogo posla, uz zaključak da se istom dinamikom mora nastaviti ova aktivnost.

Aktivne mjere zapošljavanja pokazuju dobre efekte. Broj zaposlenih u Kantonu Sarajevu u julu ove godine u odnosu na isti period prošle godine povećan je 3.048 osoba, što ukazuje da je usklađivanje ovih mjera sa potrebama tržišta rada dalo svoje efekte.

Slabosti su vidljive u realizaciji pojedinih kapitalnih projekata. Kako je istaknuto, administracije preduzeća koja su delegirali te projekte i koji su nosioci njihove realizacije, ne prate Vladu i očekivanu dinamiku:

"Problemi nastaju kada vaša administracija, pravnici, izvršioci to ne pokrenu na vrijeme, otegnu ili uspore procedure. Sredstva postoje u budžetu sa vjerovatnoćom da neće biti potrošena iz gore navedenih razloga", naveo je premijer Konaković  te zatražio od preduzeća da svoje poslove završavaju na vrijeme, da obezbijede sve potrebne dozvole, potpunu dokumentaciju, okončaju dogovore sa lokalnim zajednicama.

Dodao je da u svakom od resora ima nešto za što je Vlada izdvojila novac a posao nije završen. Takvi su projekti postavljanja podzemnih kontejnera, nabavka minibusa za GRAS, dinamika rekonstrukcije vodovodne mreže, vertikalni transporta na Bjelašnici, rekonstukcija javne rasvjete.

"Ovi sastanci i zaključci ostaju kao zabilješka napora i ukazivanja na pomake i na slabe tačke vašeg rada. Tražimo da ono što je vaš posao završavate na vrijeme. Tamo gdje procjenimo da dinamika rješavanja problema nije adekvatna, kao Vlada tražit ćemo promjene. Puno nam je vremena iscurilo. Nemojte nam slati projekte za koje niste spremni. Od vas očekujemo realne, izvodljive projekte, njih ćemo uvijek podržati, obezbijediti sredstva, ali vi morate posao iznijeti do kraja", poručio je premijer Konaković.