Premijer Konaković i ministri Hasanspahić i Halebić sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj: Razmatrani detalji oko osiguranja prvih 10 miliona KM za sanaciju vodovodne mreže

Razmjena informacija i detalja vezanih za osiguranje prve tranše kredita kod Evropske banke za obnovu i razvoj u vrijednosti od 10 miliona KM za rekonstrukciju i sanaciju vodovodne mreže bila je tema o kojoj su danas razgovarali premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković te ministri komunalne privrede i infrastrukture i finansija u Vladi Kantona Senad Hasanspahić i Jasmin Halebić sa direktorom Predstavništva Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u BiH Ianom Brownom.

Prema riječima premijera Konakovića, sanacija i rekonstrukcija vodovodne mreže je projekt broj jedan za ovu Vladu u njenom preostalom mandatu.

“Cilj nam je da već u junu ili julu počnu konkretni radovi na terenu. Namjeravamo dio sredstava izdvojiti iz budžeta za 2016. godinu, kako bi što prije odabrali kredibilnu međunarodnu firmu koja će na najkvalitetniji način i uz primjenu najsavremenije tehnologije obaviti radove te tačno i precizno dijagnosticirati stanje i sve nedostatke na našoj vodovodnoj mreži, a od čega će ovisiti naredni traženi iznosi kreditnih sredstava od vaše banke”, istakao je premijer Konaković.

Direktor Brown je naglasio da je u prvom koraku potrebno odrediti tačan iznos neophodnih sredstava kao i preciznu specifikaciju, prema pravilima EBRD-a, zašto i na koji način će se ta sredstva trošiti, dok preostale faze kredita mogu ovisiti o dijagnosticiranom stanju.

Predstavnike Vlade su interesovali i ostali uslovi kreditiranja, posebno oni koji podrazumijevaju obračun tzv.”penala” na nerealizirana, a rezervisana sredstva, kao i dužina grace perioda.

Iz EBRD-a su ih informisali da se ovaj trošak počinje obavezno obračunavati nakon isteka 60 dana od dana potpisivanja Ugovora o kreditu. Također su ih obavijestili da se čin potpisivanja Ugovora može prolongirati do trenutka stvarne potrebe za trošenje kreditnih sredstava, a da se u tom periodu mogu raspisati svi potrebni tenderi i obaviti procedura izbora aktera, odnosno izvođača radova, s tim da se vodi računa o potrebnom vremenu za ratifikovanje pomenutog ugovora o kreditu od strane zakonodavnog dijela vlasti.

„Grace period kod EBRD-a ovisi od vrste projekta koji se finansira, a najveći do sada dat je na 42 mjeseca. U ovom trenutku nije moguće procijeniti dužinu grace perioda za kredit o kojem danas razgovaramo“, objasnio je Brown te naglasio da isti uvjeti kreditiranja važe za svih 37 zemalja, koliko ih ima odobrene kredite iz ove banke, te da su pomenuti uvjeti utvrđeni i važe od devedesetih godina.

Predložili su i da se sve pripremne radnje za realizaciju ovog projekta izvedu i obave po uslovima EBRD-a, kako bi bilo moguće da se budžetska sredstva izdvojena i utrošena za njihovu realizaciju planiraju u okviru sredstava kredita.