Premijer Konaković i ministri Fišo i Kurić u Službi za zapošljavanje KS:Uz brže procedure za programe zapošljavanja cilj je i sprečavanje zloupotreba evidencija nezaposlenih

O realizovanim projektima u ovoj i onim koje je Služba za zapošljavanje KS planirala za 2017. godinu premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića i ministre saobraćaja i kulture i sporta Muju Fišu i Mirvada Kurića upoznao je direktor ove ustanove Midhat Osmanbegović.

Godišnji Budžet Službe za zapošljavanje KS iznosi 44, 5 miliona KM, nešto više od 85 posto ovih sredstava realizuje kroz tekuće transfere kao što su materijalno i socijalno zbrinjavanje nazaposlenih, tranferi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanja, za dokup staža i socijalno zbrinjavanje onih koji ostaju bez posla u procesima stečaja firmi, likvidacija, restruktuiranja, privatizacije.

Uz to, Služba zajedno sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Vladom Kantona realizuje niz aktivnih mjera zapošljavanja.

Projekti zapošljavanja daju vidljive efekte kroz upošljavanje pripravnika, kroz programe prekvalifikacije i dokvalifikacije radnika, javne radove, udruživanje sredstava za pokretanje prvog biznisa, upošljavanje najboljih studenata Zlatnih znački, angažovanje deficitarnih kadrova u borbi protiv maloljetničkog prijestupništva.

Zajednička je ocjena da je za postizanje boljih efekata pojedinih mjera potrebno ubrzati procedure u smislu rokova objava javnih poziva, odabira kandidata, rangiranja, odobravanja i plaćanja. Kako je naglasio premijer Konaković, Vlada je spremna da podrži i prihvati sve modele koji će ubrzati ove procese:

“Donošenje finansijskih planova u zakonskim rokovima stvara mogućnosti da ubrzate dinamiku realizacije programa i sredstava. Vlada će na vašu efikasnost sigurno odgovoriti isto tako. Takođe podržavamo pristup da pojedini programi zapošljavanja budu aktivni čitave godine, da budu oglašavani i više puta godišnje, prema potrebama tržišta i interesima poslodavaca”, istakao je premijer Konaković te pozvao Službu da se više uključi u projekte koje realizuju ministarstva kroz kreditna sredstva udruživanjem sa komercijalnim bankama i preko Sarajevske razvojne agencije SERDA-e.

U borbi protiv pasivnih korisnika na evidencijama nezaposlenih, najbolje rezultate daje pojačan rad inspekcije na terenu koja svakodnevno otkriva rad na crno lica sa spiskova nezaposlenih, istaknuto je danas. Primarni cilj, kako je potcrtao premijer Konaković, jeste otkrivanje i uklanjanje takvih osoba sa službenih evidencija.

Po riječima direktora Osmanbegovića, novi i izmjene starih zakonskih propisa koji ovu oblast regulišu na federalnom nivou daju naznake da bi se stvari na ovom polju mogle mijenjati. Istovremeno, izmjene federalnih propisa o doprinosima mijenjat će i priliv sredstava namijenjenih gore navedenim programima. Preliminarne analize govore da su mogući značajni udari na kantonalne službe za zapošljavanje.

“U strukturi Službe za zapošljavanje ti prihodi čine 92 posto od ukupnih sredstava. Pratit ćemo donošenje tih propisa, od Vlade dobijamo uvjeravanja da će biti aktivno uključena i pratiti šta se dešava na tom polju. Mi ćemo svakako otvarati i raditi na svim drugim mogućnostima obezbjeđivanja novaca”, istakao je Osmanbegović.

Na današnjem sastanku bilo je riječi i o mjerama koje je Služba poduzela u zbrinjavanju i omogućavanju penzionisanja uposlenika GRAS-a, a najavljen je nastavak te aktivnosti. Kako su u najavi ili proceduri stečajni procesi nekoliko preduzeća, od kojih je veći dio njih pod federalnom ingerencijom, upućen je poziv nadležnim federalnim službama da se uključe u zbrinjavanje osoba koji u tim procesima ostaju bez posla.